Emerald - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 3-5 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Spielfeld

De spelers starten in een burcht en begaan het gevaarlijke pad door een grot. Daar woont een draak die altijd honger heeft en graag kleine spelers heeft als ontbijt. In de grot verzamelen de spelers goud en edelstenen en proberen het einde van de grot te bereiken. De draak is echter wel materialistisch ingesteld, aangezien zij zich met goud laat omkopen.

Spelverloop

Spielfeld

Als je aan de beurt bent mag je maximaal 2 verschillende speelfiguren verplaatsen. Een speelfiguur wordt telkens precies het aantal plekken verplaatst als dat er figuren op zijn startplek staan. Je beweegt een figuur door er op te klikken. Als je speelfiguur een plek bereikt waarboven (edelstenen) of waaronder (goud) nog een kaart ligt dan moet je een kaart nemen. Klik op de kaart die je wilt hebben. Je moet een tweede zet doen als de eerste figuur niet op een plek eindigt met een kaart of het einddoel bereikt. De tweede zet mag niet met hetzelfde figuur worden gedaan. Aan het einde van de grot is het einddoel van de reis. Hier zijn 4 plaatsen voor speelfiguren die automatisch opgevuld worden (je mag dus meer plaatsen bewegen dan nodig is om het einddoel te bereiken).

Drache

Als een figuur het deel van de grot bereikt waar de draak rondloopt (dat zijn de 4 plekken die gemarkeerd zijn door de witte balk) dan verplaatst de draak zich 1-3 plaatsen na de zet van de speler. De draak beweegt alleen maar door haar deel van de grot. Bereikt zij de rand dan keert ze zich om en loopt verder.

Eindigt de draak op een plaats waar zich minstens één speelfiguur bevindt dan wil de draak graag een speelfiguur opeten. De eigenaar van de speelfiguur kan nu een goudkaart afgeven om de draak om te kopen (zie hieronder). Staan er op het plek waar de draak stopt meerdere figuren dan mag de actieve speler bepalen welk figuur wordt aangevallen. Hiervoor wordt er bovenin het scherm een tekstballon getoond waarin de gewenste kleur figuur aangeklikt kan worden.

Nadat de draak is verplaatst wordt de witte balk één plek naar rechts geschoven totdat deze het einde van de grot bereikt.

Drache

Als je met de muis over je eigen naam beweegt worden de kaarten in je hand getoond. Hier kan je een goudkaart aanklikken om de draak tot bedaren te brengen (en aangezien de draak niet echt kieskeurig is, kun je het beste de kaart met de laagste waarde kiezen). Als je echter je speelfiguur wilt opofferen klik dan op de groene draak links naast de goudkaarten.

De speelfiguren die door de draak zijn opgegeten worden bovenin getoond onder de baby draak.

Speleinde

Spielende

Het spel eindigt als er óf vier speelfiguren het einddoel hebben bereikt óf als een speler nog maar één figuur actief in het spel heeft. Dus als in het laatste geval er vier figuren (met 5 spelers drie figuren) opgegeten zijn of het einddoel hebben bereikt.

Telling

De puntentelling is als volgt:

  • Elk speelfiguur in het einddoel levert 5 punten op
  • Elke goudkaart levert zoveel punten op als dat op de kaart staat
  • Elke edelsteen levert 1 punt op
  • Wie als enige de meeste edelstenen van een kleur heeft krijgt 4 punten extra
  • Wie als eerste edelstenen in alle vier de kleuren heeft verzameld krijgt 4 punten extra

De speler meet de meeste punten wint het spel. Bij een gelijke stand telt wie de meeste figuren in het einddoel heeft, daarna wie de meeste edelstenen heeft.

De karakters van de speelfiguren

Gruppenbild

Groen - Elf

Wit - Stadswacht

Geel - Dwerg

Oranje - Barbaar

Blauw - Tovenaar