Grimoria - Handleiding

Het spel

Grimoria is een magisch spel, dat eenvoudig is om te leren, maar ook de nodige tactische elementen heeft voor gevorderde spelers.

2 - 5 tovenaars strijden om de troon van Grimoria. Met behulp van toverspreuken en behulpzame metgezellen, proberen ze zoveel mogelijk punten te verzamelen om zo naar de macht in Grimoria te grijpen.

Diese Regel bietet hauptsächlich die Bedienung für das Onlinespiel. Für darüber hinaus auftretende Regelfragen kann die Originalanleitung herangezogen werden, die auf der Verlagsseite als kompletten Regeln heruntergeladen werden kann. Außerdem bietet der Verlag noch eine Videoanleitung zum schnelleren Einstieg.

Het Speelbord

Spielfeld
 1. Volgorde van de spelers
 2. Rondenaanduiding
 3. Toverspreuken
 4. Aflegstapel (open)
 5. Trekstapel (gesloten)
 6. Schatkaarten
 7. Geopende avonturenkaarten
 8. Gesloten avonturenkaarten
 9. Statusoverzicht
 10. Eigen Avonturenkaarten (De nieuwe kaarten van de vorige ronde hebben een groene rand)
 11. Mitspieleranzeige (Detailansicht per Mouseover). Auch hier sind die neuen Karten grün umrandet.
Statusanzeige

Links befindet sich der Spielername. In der Mitte wird angezeigt, welche Aktion der Spieler gerade zu erledigen hat. Ganz rechts werden die aktuellen Siegpunkte angezeigt. Die linke Zahl steht für die aktuelle Punktezahl durch ausgelegte Karten (ohne Extrapunkte durch lilafarbene Gefährten). Die mittlere Zahl zeigt die (eigenen, aktuellen) Siegpunkte durch lilafarbene Gefährten und die Zahl rechts steht für den eigenen Talervorrat.

Spieleranzeige

In der Übersicht der Spieleranzeige der Gegner sieht man Gefährten der Gegner aufgelistet. Die neuen Karten werden dabei grün umrandet angezeigt.

Die Zahlen rechts des Namens stehen für aktuelle Punktzahl durch ausgelegte Karten (ohne Extrapunkte durch lilafarbene Gefährten), Anzahl verdeckt gezogener Karten und Talervorrat.

Spelvoorbereiding

Het spel bestaat uit 87 avonturenkaarten en 28 schatkaarten. Beide liggen als gesloten stapel naast het speelveld. Aan het begin van elke ronde wordt er per speler 1 avonturenkaart van de stapel opengelegd in het speelveld. Daarnaast wordt er 1 kaart gesloten gedekt. Er is dus altijd 1 avonturenkaart meer dan het aantal spelers.

De spelrondeteller wordt afhankelijk van het aantal speler op het juiste veld gezet (4/5/6).

Iedere speler krijgt één taler bij het begin van het spel.

Spelverloop

Grimoria wordt gespeeld over meerder ronden, waarbij iedere ronde uit drie fasen bestaan:

 • Spreukenfase
 • Avonturenfase
 • Voorbereidingsfase

Spreukenfase

Alle spelers kiezen gelijktijdig (geheim) een spreuk uit door op het betreffende veld te klikken (3). De keuze is beperkt tot de spreuken die tot aan de ronde teller (2) liggen. In de loop van het spel komen er dus steeds meer spreuken beschikbaar.

De uitleg van een toverspreuk kan worden opgevraagd door met de muis over de specifieke toverspreuk heen te bewegen. Een uitgebreide uitleg van alle toverspreuken en kaarten is op een aparte pagina te vinden

Nadat alle spelers een toverspreuk gekozen hebben, wordt de nieuwe speelvolgorde bepaalt (1). Eerst komen de spelers aan de beurt die een spreuk als enige hebben gekozen. De speler die de ‘zwakste’ (meest linkse) spreuk heeft gekozen komt als eerste, de rest volgt. Spelers die met twee of meer dezelfde spreuk hebben gekozen komen daarna aan beurt. Bij spelers met dezelfde spreuk is de volgorde uit de vorige ronde bepalend.

Voorbeeld:

Huidige speelvolgorde

Aktuelle Reihenfolge

In de toverspreuk-fase worden vervolgens de volgende toverspreuken gekozen:

Zauberbuchphase

Zwart staat als enige alleen op een spreuk, en komt dus in de nieuwe volgorde op plaats 1. Van de spelers die met twee of meer op een spreuk staan hebben groen en blauw de zwakkere spreuk gekozen, want het meest links. Aangezien groen in de vorige ronde voor blauw zat, komt groen op plaats 2 en blauw op plaats 3. Daarna volgen geel en rood, en op basis van de vorige ronde komt geel op 4 en rood op 5.

Avonturenfase

Na het bepalen van de speelvolgorde komen de spelers aan de beurt, beginnend bij de speler op plaats 1. De speler voert eerst zijn spreuk uit (dit gebeurd meestal automatisch). Daarna kiest de speler een van de gedekte avonturenkaarten. Hij kan zowel de open kaarten (7) als de gesloten kaart (8) kiezen. De avonturenkaarten worden niet direct aangevuld. De laatste speler heeft dus maar weinig te kiezen!

Er zijn twee soorten avonturenkaarten: gebouwen (hut, dorp, stad, burcht) en metgezellen. Gebouwen leveren enkel overwinningspunten op. De metgezellen hebben speciale eigenschappen, die in het verloop van het spel voordeel (bruine tekst) of aan het eind van het spel (onder bepaalde voorwaarden) extra overwinningspunten opleveren onder bepaalde voorwaarden (lila tekst).

De tekst van de afzonderlijke avonturenkaarten wordt in een pop-up weergegeven bij muis-hover. Daarnaast is er een uitgebreide uitleg beschikbaar op een aparte pagina.

Voorbereidingsfase

Als elke speler aan de beurt is geweest, wordt de overgebleven avonturenkaart op de aflegstapel gelegd. Er worden weer nieuwe avonturenkaarten gedekt en de ronde teller wordt een plaats opgeschoven naar rechts.

Speleinde

Zodra de ronde teller het rode veld helemaal rechts heeft bereikt, begint de laatste ronde. Deze wordt op de normale manier gespeeld, daarna eindigt het spel. Nu worden de punten berekend.

 • Iedere taler is 1 punt
 • Gebouwen en schatkaarten geven het aantal punten dat op de kaart vermeld staat
 • Metgezellen geven de punten die vermeld staan
 • Metgezellen met lila text geven extra punten, als aan de voorwaarden die op de kaart staan is voldaan

De speler met de meeste overwinningspunten is de winnaar. Bij gelijke stand is het aantal talers bepalend. Is dit ook gelijk, dan zijn er meerdere winnaars.

Naar de Almanak der spreuken, gebouwen en schatkaarten.

Prop-commando’s voor Grimoria

Er zijn een aantal specifieke prop-commando’s voor Grimoria beschikbaar:

Wie na enkele keren spelen de pop-ups met getailleerde informatie niet meer nodig heeft kan deze uitschakelen met het commando:

Grimoria.CardPopup = off

Met ‘on’ worden ze weer ingeschakeld.

Wie de kleurstelling wil veranderen kan dit doen met het commando:

Grimoria.PlayerColor1 = 0000FF

Voor de betreffende spelers moet de kleur in hexcode worden aangegeven, in het voorbeeld hierboven krijg speler 1 blauw in plaats van rood.