Imperial - Bediening

Handleiding voor de interface van Imperial

Deze handleiding is bedoeld voor spelers die Imperial al wel kennen maar alleen de interface van BSW willen leren. De volledige regels zijn hier na te lezen.
De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

Unterschiede zwischen Imperial und Imperial 2030

Die wesentlichen Regelunterschiede zwischen Imperial und Imperial 2030 zusammenhängend hier aufgeführt.

En zoals eerder vermeld is er ook een handleiding voor alleen de interface.

Onderdelen

Spielfeld

Naast de kaart van Europa zie je de volgende onderdelen op het scherm:

Schijf

Rondell

Het centrale element om de acties uit te kiezen. Klik gewoon op het gewenste veld en de betreffende actie wordt gekozen. Je kunt in het midden van de schijf klikken en deze vervolgens verslepen.

Spelersoverzicht

SpielerLi SpielerRe

Hier wordt de totale hoeveelheid krediet getoond dat elke speler heeft verstrekt per land. De investeerder is rood gemarkeerd en voor de speler die aan de beurt staat een */ Ga je met de muis over het overzicht dan zie je bij elke speler op hoeveel renteopbrengsten ze recht hebben. Als je op het overzicht klikt dan verwisselt de positie van linksonder naar rechtsonder of terug.

Landeninformatie

De landen worden in de speelvolgorde getoond aan de rechter rand van het scherm. Per land wordt de volgende informatie getoond:

Land2
  • Regerende speler in dat land en de daarvoor verstrekte kredieten
  • Belastingopbrengst en winstpunten
  • Staatskas
  • Eenheden in voorraad

Het actieve land is aangegeven met een lichte rand, daarnaast is de regerende speler hier aangegeven met >>naam<<.

Detail informatie
Land-Details

Als je op een land klikt wordt er een venster met details geopend. Hier kun je ook geld aan een land doneren, vooral handig nadat je de actie fabriek bouwen of import hebt gekozen.

Acties

Fabriek bouwen

Fabrik Fabrik

In de fabrieksfase worden alle mogelijke bouwplaatsen voor de fabrieken door witte "dummy"-fabrieken aangegeven. Door op een van deze te klikken bouw je de betreffende fabriek. Wil of kun je geen fabriek bouwen dan kun je passen door op de grote X te klikken in de fase aanduiding.

Productie

Produktion Produktion

Het produceren wordt gestart door op de groene pijl te klikken in de faseaanduiding. Wil of kun je niet in alle fabrieken produceren (omdat je bijvoorbeeld niet genoeg in voorraad hebt) dan kun je eerst bij de betreffende fabriek op de groene V klikken (die wordt dan een rode X). Door nog eens te klikken wordt de fabriek weer geactiveerd.

Import

Import Import

De mogelijke plaatsen waar je eenheden kunt importeren worden in het wit aangegeven. Door hier te klikken wordt er een eenheid geplaatst in een lichtere kleur. Door op deze te klikken kun je hem weer verwijderen. Om het importeren af te ronden klik je op de groene pijl in de faseaanduiding.

Manoeuvreer

Flotte

Hier moet je erop letten dat je na het bewegen van je vloten, je expliciet op de groene pijl moet klikken in de fase aanduiding om in de tweede fase je legers te kunnen verplaatsen (zie ook de regels).

Armee

Na het verplaatsen van je legers mot je opnieuw de fase beëindigen met de groene pijl. Nu worden de belastingfiches automatisch geplaatst.

Bewegen van eenheden

De eenheden verplaats je met drag-and-drop. Je moet transporten over zee en over spoor telkens stap voor stap uitvoeren. Als je bijvoorbeeld je leger vanuit München naar Noorwegen wilt verplaatsen, moet je deze eerst naar Keulen slepen, dan naar Hamburg, dan naar het konvooi op de Noordzee en ten slotte naar Noorwegen.

De eenheden van eenzelfde soort worden gegroepeerd, waarbij met een getal wordt aangegeven hoeveel er daarvan staan. Bij eenheden van het actieve land wordt daarnaast ook de status aangegeven (bij legers of ze al verplaatst zijn, bij vloten of ze verplaatst zijn en/of ze als konvooi hebben gefunctioneerd). Staat er bijvoorbeeld 4 (2,1) dan betekent dit dat er 4 vloten zijn, waarvan er 2 reeds verplaatst zijn en waarvan er 1 als konvooi heeft gefunctioneerd.

Details Armee Details Armee

Als je met de muis over een land beweegt krijg je detailinformatie over de daar aanwezige eenheden te zien. Eenheden die in deze beurt al verplaatst zijn worden met een rode pijl aangeduid. Vloten die als konvooi hebben gefunctioneerd hebben oranje geschut gekregen.

Gevecht
Kampf3

Als je naar een regio verplaatst waarin zich al eenheden van een ander land bevinden en/of naar een provincie van een ander land wordt het conflict-venster getoond. Wil je meet eenheden vechten zonder deze te verplaatsen, dan kun je je eenheid naar de huidige regio 'verplaatsen'. Als er zich nog eenheden van een ander land in dat land bevinden wordt ook het conflict-venster getoond. Vervolgens kun je een van de eenheden van de andere landen uitkiezen en dan met de onderste rode knop beide eenheden verwijderen. Als je niet wilt vechten, klik je op de middelste groene knop. De bovenste knop is alleen beschikbaar als je naar een provincie van een ander land hebt verplaatst, met deze knop geef je aan dat je een vriendschappelijk leger bent.

Kampf2

Als het actieve land ervoor gekozen heeft niet te vechten worden alle eenheden van de andere landen gevraagd (middels hetzelfde venster) of zij dat al of niet alsnog willen doen. Linksboven wordt aangegeven welk type eenheid van welk land op dat moment gevraagd wordt.

Kampf1

Als één van de eenheden van een ander land wil vechten, dan wordt dit direct uitgevoerd. Aan de andere kant moet de speler die zijn eenheid heeft geplaatst altijd eerst kiezen welke eenheid hij aanvalt (ook al is r maar 1 aanwezig).

Provincies van andere grootmachten betreden
Kampf4

Als je naar een provincie van een ander land verplaatst waar geen eenheden staan van dat land, dan kun je met de witte vlag aangeven dat je een vriendschappelijke eenheid plaatst. Deze knop is alleen actief als je een provincie van en ander land betreedt. Met de middelste knop (doorgestreepte vlag) geef je aan dat je een vijandelijk leger plaatst. Wil je de status van een eenheid wijzigen zonder deze te verplaatsen moet je de eenheid naar dezelfde provincie 'verplaatsen'. Heeft deze grootmacht echter nog maar één actieve fabriek die niet bezet is door vijandelijke eenheden dan mag die betreffende provincie niet door vijandelijke eenheden bezet worden. De eenheid krijgt dan automatisch de vriendschappelijke status.

Kampf5

Vriendschappelijke eenheden worden met een witte vlag aangeduid.

Vernietiging
Bombe

Een fabriek van een ander land kan worden vernietigd door te klikken op het bom-symbool. Dit symbool is alleen zichtbaar als er an de voorwaarden voor vernietiging is voldaan.

Investeerder

Investor

De geldstromen die door deze actie worden veroorzaakt worden gevisualiseerd. De investeerder (en daarna eventueel spelers die geen landen regeren) kunnen vervolgens kredieten verstrekken in het nieuwe venster dat getoond wordt.

Investor

Om een krediet te kiezen kun je eerst op het gewenste krediet klikken en vervolgens op de kopen-knop (kaufen). Wil je een krediet ophogen, dan moet je eerst op het nieuwe krediet en een reeds verstrekt krediet klikken en daarna op de ophogen-knop (aufstocken).

Aan het einde van deze actie wordt bekeken of het tot regeringswisselingen komt. Bepalend daarbij is het totaal van alle kredieten die een speler aan een staat heeft verstrekt. Als een andere speler dan hiervoor het meeste krediet heeft verstrekt (niet bij gelijke stand) aan een land dan voert hij vanaf dat moment de regering over het land. Als de regering wisselt van een grootmacht die nog slechts 0 machtspunten heeft én verliest hierdoor de betreffende speler zijn laatste regering dan krijgt deze 1 miljoen van de speler die de regering overneemt. Kan deze speler dat niet betalen, dan mag hij ook het krediet niet verstrekken.

Belasting

Steuer

Deze actie wordt in drie stappen automatisch uitgevoerd. Geldstromen worden gevisualiseerd, de winstpunten worden bijgeschreven en de waarden voor belastingopbrengsten en punten worden bij het land bijgewerkt.

Handleiding

Terug naar de handleiding.