Lost Cities - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Spielfeld

Het doel van het spel is om expeditieroutes neer te leggen die na aftrek van de investeringskosten zoveel mogelijk punten opbrengen. De expedities worden opgebouwd door rijen van expeditiekaarten, waarbij nieuwe kaarten in een rij altijd hoger moeten zijn dan de laatst aangelegde in die rij.

Aan het begin van iedere rij kunnen weddenschapskaarten gespeeld worden om de waarde van een rij te vermenigvuldigen. Alle kaarten in een rij moeten dezelfde kleur hebben.

Aan het einde van het spel worden alle kaarten in de rijen van de spelers gewaardeerd. Het bord is altijd zo gedraaid dat de speler zijn kaarten aan de onderkant neer moet leggen.

Spelverloop

Spielfeld

Iedere speler heeft 8 kaarten op handen. De spelers zijn om en om aan de beurt. Bovenin het scherm wordt voor de naam van de speler die aan de beurt is een * getoond. Een speelbeurt bestaat altijd uit een kaart leggen en daarna een kaart trekken.

Je legt precies één kaart en hebt daarbij twee mogelijkheden:

  • je kunt met een kaart een nieuwe rij beginnen of aanleggen aan een reeds bestaande rij. Daartoe trek je met 'drag-and-drop' de kaart naar het speelveld. Iedere kaart die aangelegd wordt aan een reeds bestaande rij dient hoger te zijn dan de laatst gespeelde kaart van die rij. Verder mogen weddenschapskaarten alleen aan het begin van een rij gespeeld worden, waarbij het toegestaan is om meerdere weddenschapskaarten van één kleur te spelen.
  • als je geen kaarten in een rij wilt of kunt aanleggen dan moet je een kaart uit je handen open afleggen. Hiertoe trek je de kaart naar het midden van het speelveld. Hier ontstaan in alle 5 de kleuren verschillende aflegstapels. In de afbeelding zijn al een rode, een witte en een gele aflegstapel gevormd.

Daarna moet je een kaart trekken om weer 8 kaarten op handen te hebben. Daarbij heb je de keuze uit een van de bovenste kaarten van de 5 aflegstapels of een kaart van de dichte stapel. Om dit te doen klik je op de stapel waarvan je wilt trekken.

Speleinde en puntentelling

Het spel eindigt direct zodra een speler de laatste kaart van de dichte stapel heeft getrokken.

Dan worden de rijen met kaarten van de individuele spelers gewaardeerd. Van alle uitgespeelde kaarten van een kleur worden de waarden opgeteld. Van dit resultaat wordt vervolgens 20 punten (investeringskosten) afgetrokken. Een rij zonder kaarten wordt niet gewaardeerd. Als er in een rij één, twee of drie weddenschapskaarten liggen wordt het resultaat met respectievelijk 2, 3 of 4 vermenigvuldigd. Verder krijg je voor iedere rij die uit minstens 8 kaarten bestaat 20 bonuspunten.

Als de spelers het spel nog een keer willen spelen waarbij de huidige stand mee wordt genomen, moeten beide spelers op de 'cont'-knop (continue) klikken.

Rekenvoorbeeld

Wertungsbeispiel

De kleuren links in de afbeelding leveren de volgende punten op:

blauw: gespeeld 2 + 6 + 7 + 8 = 23, minus 20 investering levert 3 op. De verdubbeling maakt de totale waarde 6.

wit: (( 4 + 6 + 8 + 10 ) - 20 ) * 2 = 16

Speelmateriaal

Er zijn in totaal 60 speelkaarten:

  • 45 expeditiekaarten met de waarden 2-10 in alle 5 de kleuren
  • 15 weddenschapskaarten (3 in elke kleur)