Nieuws

Wie jedes Jahr, unser wunderbares Sommertreffen auf der Marienburg in Zell vom 21.08-25.08.2019. Ab Heute 17.06.2018 - 19:00 Uhr Anmeldung! Wir freuen uns auf Euch!
BSW-Team am Donnerstag, 9. Dezember 2021 08:23 Uhr MEZ.

Basis commando's

Om het leven in Brettspielwelt wat makkelijker te maken en wat aan te kleden staan er een aantal commando's tot je beschikking. De basiscommando's kunnen door elke speler worden gebruikt. Hoe verder je carrière verloopt, des te meer commando's komen er beschikbaar voor je. Deze commando's beginnen allen met een / en moeten net als normale tekst in de invoerregel van het hoofdvenster geschreven worden. Met de Enter-toets wordt het ingevoerde commando dan uitgevoerd.

Hoe krijg ik hulp?

/help
Geeft een lijst van alle commando's die je kan gebruiken en waarvoor er een online-hulp is.
/help COMMANDO
Als je achter /help een commando opgeeft, krijg je de online-hulp van dit commando te zien.
/ttell
Opent een chatvenster met een Tutor aan wie je vragen over Brettspielwelt kan stellen als iets je niet duidelijk is (dit commando is bedoeld voor beginners en daarom vanaf de rang W/K 3 niet meer toegestaan).
/thook
Brengt je naar een Tutor. Deze kan vervolgens je vragen over Brettspielwelt beantwoorden (dit commando is bedoeld voor beginners en daarom vanaf de rang W/K 3 niet meer toegestaan).

Wie bevindt zich waar in Brettspielwelt?

/who
Toont de gebruikers die met je in dezelfde kamer zitten.
Output: -- 'miezeke' (Patrizierin [W8] uit ARMfeld) sinds (0:11:14.534)
/gwho
Toont alle gebruikers die zich samen met jou in dezelfde stad bevinden (Naam, Rang, Inwoner van de stad, Naam van de (spel)kamer, Kamernummer). Daarnaast kun je nog de naam van de stad van herkomst invoeren om de output te beperken.
Output: -- 'zenon' (Prior [K10] uit Monte Monaco) sinds (0:02:14.880) In dem Dorf [0]
Invoer: /gwho ARMfeld
Output: alle inwoners uit ARMfeld, die zich in dezelfde stad bevinden als jij op dat moment.
/wwho
Toont alle gebruikers die zich op dat moment in heel Brettspielwelt aanwezig zijn. Tussen vierkante haakjes wordt getoond in welke kamer zij zich bevinden (zie /room).
Output: -- 'Michii' (Burggraf [W11] uit LosVelozes) sinds (0:22:31.254) Santa Juego [C1-14]
/wwho STAD
Door het invoeren van de beginletters van de naam van een stad wordt de ouput gefilterd en worden alleen gebruikers getoond uit deze stad of deze steden.
Invoer: /wwho an
Output: alle aanwezige gebruikers uit de steden Andoria, AnglesCorner, Ankh-Morpork, AnimalCity, Antares,...
Invoer: /wwho familycity of /wwho familyc
Output: alle aanwezige gebruikers uit de stad FamilyCity.
/wwho |TEKST
Je filtert op een willekeurige tekst door het invoeren van een pipe teken ( | ) en daarna de TEKST.
Invoer: /wwho |W19
Output: alle aanwezige gebruikers met rang W19 of met W19 in de naam of in een kamer met W19 in de naam.
Invoer: /wwho |[C10]
Output: alle aanwezige gebruikers op de marktplaats van C10 EnglishTown.
/swho GILDE
Toont alle leden van het betreffende GILDE die in Brettspielwelt ingelogd zijn.
/awho AMBT
Toont alle gebruikers die in Brettspielwelt ingelogd zijn en het opgegeven AMBT bekleden. De volgende afkortingen zijn beschikbaar voor het ambt: bm (burgemeester), stv (loco-burgemeester), kam (thesaurier), vgt (stadsvoogd), bot (ambassadeur), lag (magazijnmeester), fm (opzichter), gm (gildenmeester), ab (instructeur), tm (toernooileider), sch (scheidsrechter), adm (administrator), usr (gebruiker - dus geen Puppets), rep (reporter), med (mediator), fair (deelnemer aan het fairness gremium, met uitzondering van stadsvoogden), pup (Puppets).
Daarnaast kun je ook de naam van een stad (alleen de beginletters zijn al voldoende) invoeren om de output te begrenzen.
Invoer: /awho bm
Output: alle burgemeesters die op dat moment in Brettspielwelt ingelogd zijn.
Invoer: /awho bm Char
Output: alle burgmeesters die op dat moment in Brettspielwelt ingelogd zijn van de steden Charity en Charypso.
/whereis NAAM
Toont het kamernummer waar NAAM zich op dat moment bevindt en geeft extra informatie over deze kamer. Sterretjes achter het kamernummer betekent dat men in die kamer een spel aan het spelen is.
Output: -- CantStop:Zum abstürzenden Springbock [C105-29/**] - (Yordan, kleinervirus)

Hoe verplaats ik me door de wereld?

/manager
Brengt je naar de Manager. Het commando kan ook worden ingevoerd met als parameter (de eerste letters van) een stad. '/manager Mysteria' of '/manager Myste' brengt je naar de Manager van Mysteria.
/room KAMERNR
Je wordt naar kamer KAMERNR geteleporteerd.
Voorbeeld: /room C2-4
/game SPELNR
Je wordt direct aan de speltafel met het spel SPELNR geteleporteerd. Over het algemeen zijn KAMERNR en SPELNR gelijk (uitzonderingen zijn er alleen in ARMfeld).
/hook NAAM
Je wordt naar de kamer geteleporteerd waar NAAM zich bevindt.
/ghook NAAM
Je wordt aan de speltafel geteleporteerd in de kamer waar NAAM zich bevindt.

Ruimte overstijgende communicatie

/tell NAAM TEKST
Er wordt een apart chatvenster geopend waarin je privé kan spreken met NAAM, waar deze zich ook in de wereld bevindt. In toernooi kamers kan je alleen met scheidsrechters praten.
/twindow off|on
Met off wordt het aparte Tell venster niet geopend maar vindt het gesprek plaats in het hoofdvenster. Met on kunnen de extra Tell vensters weer geactiveerd worden.
/shout TEKST
Om te roepen door een hele stad. Alle spelers die zich in dezelfde stad bevinden als jij kunnen de TEKST horen. In toernooi kamers wordt de roep doorgestuurd naar de scheidsrechters van het toernooi.
/mtell NAAM1 NAAM2 ... NAAMx - TEKST
'NAAM1,NAAM2,...NAAMx' krijgen je tekst, waar ze zich ook in de wereld bevinden. Vanuit en naar toernooi kamers zijn /mtell commando's niet toegestaan.
/gameyell TEKST
Dieser Befehl lässt sich in Spielräumen benutzen, um Spielpartner zu finden. Nähere Infos dazu findet man hier.
/ctell TEKST
Er wordt een apart chat venster geopend waarin je met alle burgers uit je stad (of ARMfeld als je nergens inwoner bent) kan praten, waar ze zich ook in de wereld bevinden.
/mutectell on|off|switch
Hiermee kies je of je aan de stadschat deelneemt of niet.

De kanalen

/channel NAAM
Als het kanaal NAAM al bestaat treedt je toe tot het kanaal, anders wordt het kanaal gecreëerd.
/leave NAAM
Hiermee verlaat je het kanaal weer. Als er zich geen gebruikers meer in een kanaal bevinden verdwijnt het kanaal automatisch.
/gtell NAAM TEKST
Hiermee kan je de TEKST in het kanaal zeggen zonder dat je het venster van het kanaal geopend hoeft te hebben, bijv. bij /twindow off.
/chformed
Geeft je een lijst van alle bestaande kanalen.
/mychannels
Geeft je een lijst van alle kanalen waarin je bent toegetreden.
Extra commando's voor kanalen vind je hier.

Overige

/showprop
Öffnet die prop-Datei zum Konfigurieren des Client.
/language AFK
Zet de taal van de servermeldingen om in de taal met afkorting AFK.
/listroom
Geeft een lijst van alle niet lege kamers in BrettspielWelt.
/listroom |TEXT
Je filtert op een willekeurige tekst door het invoeren van een pipe teken ( | ) en daarna de TEKST.
Invoer: /listroom |UmKrone
Output: Alle UmKroneUndKragen kamers waarin zich minimaal één speler bevindt.
/info NAAM
Toont informatie in de Info tool over gebruiker NAAM. Je kunt ook in de Aanwezig tool op een gebruiker klikken om de info van die gebruiker op te vragen. De Info tool kan je ook openen door op de blauwe 'i' te klikken in de toolbar.
/away TEKST
Hiermee activeer je een afwezigheidsbericht. Als iemand je aanspreekt met een tell commando en je hebt away geactiveerd krijgt deze de opgegeven TEKST te zien. Als je geen TEKST opgeeft wordt de afwezigheidmelding weer gedeactiveerd.
/titel on|off|switch
Hiermee zorg je ervoor dat je titel (rangnaam) voor je eigen naam verschijnt of niet.
/sound off|on
Deactiveert of activeert de weergave van het geluid.
/time on|off|switch
Activeert of deactiveert de tijdsweergave voor elke chat regel. Bijvoorbeeld handig voor in het Tutoren kanaal om aanvragen van beginners op ouderdom te kunnen inschatten.
/getsize
Geeft je de huidige grootte en positie van het BSW venster.
/setsize BREEDTE HOOGTE
Past de breedte en de hoogte aan van het BSW venster. Als breedte en hoogte niet worden opgegeven wordt de waarde overgenomen uit de .prop file.
/radio brettspielwelle|meanvariation|off
Schakelt "Radio Brettspielwelle" of "radio mean variation" in, of schakelt de radio weer uit.
/radio http://willekeurigeUrl
Schakelt je favoriete radiozender in met de bijbehorende URL-Stream.