Stedencommando's

Hier worden alle commando's toegelicht die nodig zijn om een stad op te richten, op te laten bloeien en te beheren. Daarbij wordt onderscheid gemakt tussen commando's voor alle inwoners en de extra commando's voor de stadsbestuurders.

Wat kan je als "eenvoudige" inwoner?

/accede
Hiermee vraag je of je inwoner mag worden van de stad waar je op dat moment aanwezig bent. De burgemeester moet dan dit nog accepteren. Voordat je dit doet kan je dus maar beter contact opnemen met hem of haar.
/moveto
Hiermee kan je direct verhuizen van de ene stad naar de andere. Dit is van belang als je lid bent van een Gilde. Dit moet je doen in de stad waar je heen wilt verhuizen. Toestemming van de oude stad is niet nodig. Voor het verlaten van je oude stad betaal je die stad 20 taler administratiekosten. Je nieuwe burgemeester moet echter wel instemmen met de verhuizing. Voordat je dit doet kan je dus maar beter contact opnemen met hem of haar.
/resign NAAM
Hiermee verlaat (naam) een stad! Toestemming van de stad is niet nodig. Voor het verlaten van je oude stad betaal je die stad 20 taler administratiekosten. Wanneer een speler een stad verlaat kan deze de eerste 31 dagen niet weer van dezelfde stad inwoner worden.
/ctell TEKST
Hiermee open je een apart chatvenster waarin je met alle inwoners van je stad kan praten, waar deze zich ook in de wereld bevinden.
/mutectell on|off|switch
Hiermee stel je in of je in de chat van jouw stad deelneemt of niet.
/vote NAAM
Hiermee stem je op inwoner (naam) van je stad om burgemeester te worden. De verkiezingen voor de burgemeester vinden telkens aan het eind van de maand plaats. Je kunt net zo vaak stemmen als je wilt: de laatste stem telt.
/inhabitants
Hiermee krijg je een overzicht van de inwoners van de stad waarin je je op dat moment bevindt.
/blacklist
Hiermee krijg je een overzicht van de gebruikers die niet welkom zijn in de stad waarin je je op dat moment bevindt.
/cityinfo
Hiermee worden de belangrijkste gegevens (bestuurders, vermogen, belastingtarief) van de stad getoond waarin je je op dat moment bevindt en opent daarnaast de homepage van de stad in je browser.
/canbuild
Toont welke Gildenhuizen de stad mag bouwen waarin je je op dat moment bevindt. Hiervoor moet de gildenmeester eerst toestemming hebben gegeven voor de bouw.

Wat kan ik als eigenaar van een kavel?

/estate KAVELNAAM
Zodra je de rang van W/K 12 hebt bereikt kan de burgemeester je een stuk land toekennen. Hiervoor moet je even met hem of haar contact opnemen. Met dit commando kun je de de naam van je kavel in KAVELNAAM veranderen. De wijziging is gratis en kan onbeperkt vaak worden uitgevoerd. Om het commando uit te voeren moet je in je kavel staan.
/changeresiname WONINGNAAM
Hiermee verander je de naam van je woning. Je kunt daarbij verschillende variabelen gebruiken: met %haus geef je de status van je huis aan en geeft (afhankelijk van je rang) Landsitz, Palast, etc., met %name wordt automatisch je gebruikersnaam ingevoerd, met %titel wordt je huidige rangnaam gebruikt en met %rang je rangaanduiding. Als je in je woning ook nog een spel hebt dan wordt deze altijd al achter de naam van de woning getoond. Het veranderen is gratis en je kunt het zo vaak als je wilt wijzigen. Om het commando te gebruiken moet je je in je woning bevinden.
Invoer: /changeresiname %titel %name Schwalbehuis
Output: Tierarzt Yordans Schwalbehuis:StreetSoccer
/rmotd TEKST
De eigenaar zet het "Motto van de dag" voor zijn of haar woning. Je moet dan wel in je huis aanwezig zijn.
/changegame SPEL
Vanaf de rang W/K 15 kun je met dit commando aangeven welk spel er in je huis gespeeld kan gaan worden! Het instellen is gratis, maar een omzetting naar een ander spel kost je 5% vermogensbelasting (puntenvermindering). De spelling van de naam van het spel kun je het beste overnemen uit de Spelpartners tool.

En wat kunnen de stadsbestuurders?

/assign NAAM AMBT
Met dit commando benoemt de burgemeester zijn of haar collega's. Elke benoeming kost de stad 20 taler administratiekosten. Voor AMBT moeten de duitse namen voor de bestuursfuncties worden gebruikt: Kaemmerer staat voor Thesaurier, Stadtvogt = Stadsvoogd, Stellvertreter = Loco-burgemeester, Botschafter = Ambassadeur, Lagermeister = Magazijnmeester en Freimeister = Opzichter.
Bijv. /assign miezeke Stellvertreter
/relinquish AMBT
Met dit commando ontslaat de burgemeester zijn of haar collega's. Elk ontslag kost de stad 20 taler administratiekosten. Voor AMBT moeten net als bij '/assign' de duitse namen voor de bestuursfuncties worden gebruikt.
/accede yes|no
De burgemeester accepteert een verzoek tot inburgering van een gebruiker (yes) of wijst deze af (no).
/deputy on|off
De burgemeester kan daarmee bepalen of de loco-burgemeester (bijna) alle activiteiten van een burgemeester kan uitvoeren (on = ja).
/view on|off|all
De burgemeester geeft de inwoners / niemand / iedereen inzicht in de totale hoeveelheden grondstoffen van een stad (dus inclusief de grondstoffen in de pakhuizen, de grondstoffen op de marktplaats zijn altijd zichtbaar).
/cmotd TEKST
De burgemeester stelt het "Motto van de dag" voor de stad in. Met behulp van een pipe-teken (|) kun je een regeleinde invoeren als je meerdere regels wilt tonen.
/cityURL url
De burgemeester stelt URL als homepage van de stad in die met /cityinfo en bij de stadsinformatie worden getoond. Vergeet daarbij niet om er http:// voor te zetten!
/cityfocus X Y
Met dit commando legt de burgemeester de coördinaten vast voor het stadscentrum. Op deze plaats wordt het stadsaanzicht gecentreerd als iemand de stad betreedt. De bovenste hoek van de stad heeft de coördinaten 0,0. De x-as loopt vanaf daar naar rechtsonder en de y-as naar linksonder.
/pinoption OPTIENAAM
De loco-burgemeester zet daarmee de aangegeven optie van een spel in de huidige stand vast. Deze kan door niemand worden veranderd. Met hetzelfde commando wordt het vastzetten weer ongedaan gemaakt.
Bijv. /pinoption invisible (als de kamer onzichtbaar was in de Manager blijft deze daarmee dus een privé kamer voor de inwoners van de stad, als de optie niet aan stond, kan deze niet meer worden aangezet).
/bann NAAM REDEN
De stadsvoogd zet de gebruiker NAAM op de "zwarte lijst" van de stad vanwege REDEN. Hiermee kan deze speler de stad vanaf nu niet meer bezoeken!.
/rebann NAAM
De stadsvoogd of de burgemeester schrapt de gebruiker NAAM van de zwarte lijst van de stad!
/resign NAAM
De stadsvoogd kan van inwoner NAAM zijn rechten ontnemen (waardoor deze geen inwoner meer is). Dit kost de stad 20 taler.
/votefairness NAAM
De stadsvoogd brengt een stem uit op een van de stadsvoogden in Brettspielwelt om Mediator te worden (de stemming vindt plaats tussen de 14e en de 21e van de oneven maanden, de 4 stadsvoogden met de meeste stemmen worden gedurende 2 maanden Mediator).
/inactiveuser
Toont de stadsvoogd en de burgemeester de inwoners die deze maand niet gespeeld hebben. De output die wordt getoond is "Gebruikersnaam X/Y" waarbij X = het aantal dagen sinds de laatste login en Y = het aantal dagen sinds het laatste afgeronde spel.
/donate multi|single TALER
De stadsbestuurders kunnen uit eigen zak de stadskas met het aantal taler spekken! Hierbij staat multi voor taler verdient met MU spellen en single voor taler verdient met SU spellen. Je moet op de markplaats van de stad staan om dit commando uit te voeren.
/extendland
De burgemeester kan het oppervlak van de stad met het commando "/extendland deltaX deltaY" met telkens 20x20 velden vergroten. De thesaurier moet de uitbreiding met het commando "/extendland yes" bevestigen. Meer info over de landuitbreiding vind je op de bouwpagina.
/extendland 0 20
/tax TALER
De thesaurier zet het dagelijkse belastingtarief vast (maximaal 100 taler).
/support SPEL TALER
De thesaurier kan een bedrag doneren aan een gilde (met aftrek van 10 %).
/prodmsg MINUTEN
De thesaurier / ambassadeur activeert daarmee een melding in de stadschat over openstaande productieorders in de weverij of smederij en de vervolmaking daarvan. Deze melding wordt met de aangegeven interval in MINUTEN herhaald zolang de opdracht nog open staat. Met een waarde van 0 wordt de melding gedeactiveerd.
/supplytime HH
De ambassadeur geeft met dit commando het tijdstip in HH uren aan wanneer de verzorging van de stad afgerekend moet worden. Als de ingestelde tijd eerder valt dan de oude tijd dan vindt er direct een afrekening plaats, behalve als er die dag al een afrekening heeft plaatsgevonden. In geen geval wordt op een kalenderdag twee keer afgerekend.
/yell 5 TEKST
De bestuurders van een stad kunnen een TEKST door de hele wereld bulderen met volume 5. Dit kost de stad 0,5% van haar vermogen in taler.

Wat kan je als inwoner van een Hanzestad?

/possibleguilds
Toont je de vijf mogelijke gilden waarvan je lid kan worden als inwoner. Gedetailleerdere informatie vind je in je eigen spelerinfo.
/accedeguild SPEL
Hiermee treedt je toe tot een gilde. Voordat je dit doet moet je echter het commando /possibleguilds hebben uitgevoerd om te zien welke gilden je kunt betreden.

Hoe sticht je een nieuwe stad?

/city STADSNAAM,X,Y
Elke gebruiker kan een voorstel doen om een nieuwe stad met de naam (stadsnaam) te stichten op coördinaten (x,y) (zie wereldkaart in de toolbar). Voor het stichten van een nieuwe stad is toestemming nodig van een Stad-Admin (zie /citygo).
/citygo STADSNAAM
Het voorstel van het stichten van een stad kan je hiermee ondersteunen. Als in totaal 5 gebruikers een stichting ondersteunen (dus nog 4 toestemmen) en allen gezamenlijk minstens 8.000 taler hebben dan wordt de nieuwe stad opgericht en is iedereen van Brettspielwelt uitgenodigd op het inwijdingsfeest. De gebruiker die het voorstel heeft gedaan wordt burgemeester. De stad krijgt 1660 taler, 400 hout en 10 stuks gereedschap als startkapitaal. Daarnaast moet een Stad-Admin met de stichting van een stad instemmen. Dat doet hij of zij ook met dit commando.