Attika - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-4 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel en zijn doel

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

Elke speler neemt het opbouwen van een stadstaat voor zijn rekening. Tempel, theater, orakel, haven met schepen, wijngaard, wijnboer en nog veel meer moeten hun plaats op het Griekse schiereiland krijgen. Al snel wordt het krap en wordt het belangrijk de tegenspelers de weg af te snijden om je zelf te verzekeren van de vruchtbaarste streken.

Bouwen is echter duur. Wie wil bezuinigen moet de natuurlijke grondstoffen van het land gebruiken of de doelmatige bouwvolgorde hanteren, waarbij de passende gebouwen naast elkaar worden gelegd.

Gewonnen heeft diegene die als eerste

 • alle eigen 30 gebouwen op het speelbord bouwt

of

 • 2 willekeurige heiligdommen met eigen gebouwen verbindt.

De eigen beurt

De speler die aan de beurt is kiest tussen de volgende mogelijkheden:

 • 2x een gebouwentegel trekken
 • 3x bouwen van tegels die je op je hand hebt

Gebouwentegel trekken

Gebäudestapel

De speler klikt op een van zijn vier gebouwenstapels. Het getrokken gebouw wordt dan rechts van de stapel getoond. Als de speler de bouwkosten betalen wil (zie ook bouwregels; hij selecteert de benodigde grondstoffen linksboven) dan kan hij het gebouw direct op het speelbord leggen. Anders moet hij het gebouw op het bijpassende veld van zijn voorraadkaart leggen.

Deze actie mag tweemaal uitgevoerd worden.

Bouwen

Ablagetafel

De speler neemt een gebouw van zijn keuze uit zijn voorraad (afbeelding links; openen door op eigen naam te klikken), selecteert de benodigde grondstoffen (weer linksboven) en plaatst het gebouw op het speelbord.

Deze actie mag driemaal uitgevoerd worden.

De twee verschillende acties (Tegels trekken en bouwen van tegels die je op je hand hebt) mag nooit in één beurt.

Gebäude auf Ablagetafel ablegen

Door op dit symbool met de groene pijl te klikken kan je telkens het huidige gebouw (terug) in de voorraad leggen.

Grondstoffen aanvullen
Zug beenden

In plaats van een gebouwentegel te trekken of een gebouw te bouwen, kan een speler grondstoffen aanvullen. Voor iedere niet uitgevoerde actie krijgt hij één grondstof. Dat doet hij door op de rode pijl linksboven in de hoek, te klikken. Daarna eindigt de beurt.

Rohstoff für Amphore ziehen

Een andere mogelijkheid is er als een speler in het bezit van minstens één amfoor is (zie hieronder). Dan kan hij namelijk met het blauwe symbool zijn resterende actiepunten omzetten in even zovele grondstoffen, maar dit beëindigt de beurt niet. Als de gewenste grondstoffen niet zijn verkregen heeft hij nu nog de mogelijkheid de amforen in te zetten om extra grondstoffen te trekken. Andere acties zijn in deze ronde echter niet meer mogelijk.

Bouwregels

Waar mogen gebouwen geplaatst worden?

Elk onbezet speelveld mag als bouwplaats worden gebruikt, onafhankelijk of er een landschapssymbool op staat of niet. Heiligdommen en velden waarop reeds een gebouw staat mogen niet als bouwplaats worden gebruikt.

Bouwkosten

Gebäudeplättchen

De basiskosten van een gebouw staan zowel op het plaatje zelf als op de voorraadkaart. Van de basiskosten worden vervolgens alle landsschapssymbolen afgetrokken die zich op of direct aangrenzend aan de bouwplek bevinden. De resterende kosten moet een speler met passende grondstoffen betalen door ze linksboven te selecteren.

Twee willekeurige grondstoffen tellen als joker en kunnen daarmee een andere grondstof vervangen!

Doelmatige bouwvolgorde (gratis bouwen)

Sinnvolle Baureihenfolge

De basiskosten voor het bouwen vervallen volledig als de doelmatige bouwvolgorde wordt gehanteerd.

De pijlen op de voorraadkaart geven de doelmatige bouwvolgorde aan:

 • het gebouw van waar de pijl komt moet reeds op het speelbord liggen.
 • legt de speler nu direct aangrenzend het gebouw dat de pijl aanwijst op het bord, dan mag hij gratis bouwen.
kostenlos anbauen

Een rode edelsteen toont telkens naast welk gebouw een speler zijn getrokken gebouw volgens de doelmatige bouwvolgorde kan bouwen.

Bij het bouwen van een straat moet een speler 5 grondstoffen naar keuze afgeven met aftrek van de landschapssymbolen op de bouwplaats en aangrenzende velden.

De kosten voor een "straat" komen te vervallen als deze aan een andere "straat" van dezelfde kleur wordt aangelegd.

In de volgende gevallen mag niet kosteloos worden gebouwd:

 • Omgekeerd: de toren ligt er al, de vesting wordt gelegd
 • Gebouwen overslaan: de steengroeve ligt er al, de vesting niet en de toren wordt gelegd
 • Verkeerde speelkleur: blauw wil aan de vesting van geel een eigen toren bouwen
 • Hoofdgebouwen (witte letters op een zwarte achtergrond): een hoofdgebouw moet altijd volledig betaald worden. De "startgebouwen" voor de doelmatige bouwvolgorde bevinden zich bij elke speler in de linker stapel.

Wat is een nederzetting?

Siedlungen

Een of meerdere aan elkaar grenzende gebouwen van een spelerskleur vormen een nederzetting. Een nieuwe nederzetting wordt gesticht als een speler een gebouw bouwt dat niet aan een ander gebouw van zijn kleur grenst (op de afbeelding links zijn één gele, één blauw en twee rode nederzettingen te zien).

Als een nieuwe nederzetting wordt gesticht worden naast de bouwkosten ook stichtingskosten in rekening gebracht. Per nederzetting die een speler reeds op het speelbord heeft moet hij een willekeurige grondstof uit zijn voorraad betalen (de derde nederzetting van een speler kost dus 2 grondstoffen extra).

Door nederzettingen met elkaar te verbinden worden deze samengevoegd zodat in de rest van het spel de kosten gereduceerd worden.

Amforen

Amphoren

Elk gebouw hoort bij een van de 7 thematische groepen (zoals bijvoorbeeld "verdediging" of "zeevaart"). Wie zijn groep aaneengesloten bouwt krijgt een amfoor. Hiermee kan hij op een gunstig moment zijn speelbeurt verlengen.

Welke gebouwen behoren tot een groep?

Op de voorraadkaart zijn de gebouwen van een groep bij elkaar gegroepeerd. Lukt het een speler alle gebouwen zo op het speelbord te bouwen dat ze allemaal met elkaar zijn verbonden krijgt hij als beloning een amfoor die vanaf dan ingezet mag worden.

Zijn de 15 amforen uit de voorraad reeds gebruikt dan krijgt de betreffende speler in plaats van een amfoor een grondstof.

Speelbeurt verlengen

Amphoren einsetzen

Om aan het einde van zijn beurt een amfoor in te zetten klikt de speler op de amfoor links van zijn naam. Zijn beurt wordt dan verlengd. Achter zijn naam staat tussen haakjes altijd het aantal nog beschikbare acties.

Als een speler minstens één amfoor bezit die hij niet wil inzetten moet hij altijd aan het einde van zijn beurt linksboven op de rode pijl "verder" klikken. Let op: dit wordt makkelijk vergeten!

Speelbord vergroten

Spielplan erweitern

Als een speler zijn laatste gebouw van een van zijn 4 gebouwenstapels pakt (en gebruikt om te bouwen of om in zijn voorraad te leggen) dan moet hij aansluitend het speelbord vergroten. Dit doet hij door met de rechter muisknop het landschap naar wens te draaien om het vervolgens met de linker muisknop te plaatsen.

Waar mag aangelegd worden?

De speler moet het landschap zo aanleggen dat deze aan minstens één ander landschapsdeel of aan een heiligdom grenst. Er mogen daardoor gaten in het speelbord ontstaan.

Radar

Radar

De afbeeldingen rechtsboven in de hoek zijn slechts een hulpmiddel. De voorraadkaarten van alle spelers zijn hier in het klein te zien. De ervaren speler kan zo in één oogopslag zien wat de spelsituatie is.

De kleuren hebben de volgende betekenis:

 • rood: ligt op het speelbord
 • groen: ligt nu open
 • wit: ligt op de voorraadkaart
 • grijs: ligt nog in een van de gedekte stapels

Wat heb je aan het begin van het spel?

Elke speler heeft in het begin van het spel één startgebouw en drie andere gebouwen op zijn voorraadkaart. De resterende startgebouwen liggen in de meest linker stapel, de overige gebouwen liggen in de andere drie stapels.