Diamant - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 4-8 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

De spelers bevinden zich in een avonturenkamp en onderzoeken gedurende 5 dagen 5 verschillende grotten. Op hun zoektocht naar zo veel mogelijk diamanten liggen verschillende gevaren op de loer. Zal op het einde de moedigste de meeste edelstenen verzameld hebben of wint toch de padvinder onder de spelers?

Spelverloop

Spielfeld

Aan het begin van iedere dag moeten de spelers zich begeven naar de ingang van de grot die met de pijl is aangeven. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar diamanten. In het midden wordt getoond hoeveel diamanten de spelers bij elke stap vinden of welk gevaar er zich bevindt. In het spel zijn 15 gebeurtenissen met diamanten en 5 verschillende gevaren die 3 keer kunnen voorkomen.

Höhle

Gevonden diamanten worden gelijk verdeeld onder de spelers. Eventuele restanten laten ze in de grot achter. Het bovenste getal geeft aan hoeveel diamanten je zelf hebt, het onderste getal geeft het totale aantal achtergelaten diamanten aan. Na elke gebeurtenis beslissen de spelers of ze verder de grot in willen dringen of dat ze de diamanten terug naar het kamp brengen. Om verder te gaan klik je op het venster (pijl naar boven), om terug te keren klik je eronder (pijl naar beneden).

Gefahren

De spelers die terugkeren naar het kamp verdelen op de terugweg nog de achtergelaten diamanten (ook hier blijven eventuele restanten weer liggen). Voor deze spelers is de huidige dag beëindigd.

Rechts in het scherm zie je de tot dan toe opgetreden gevaren. Zodra een gevaar zich 2 keer heeft voorgedaan eindigt de missie. De spelers die nog in de mijn zijn verliezen de diamanten die ze die dag hebben verzameld. Diamanten uit andere grotten behouden ze wel. Eindigt een dag door een gevaar dan wordt deze één keer uit de stapel gehaald - de waarschijnlijkheid dat dit gevaar zich nog een keer voordoet op andere dagen wordt minder. Rechtsboven in de hoek zie je in het klein de verdeling in de stapel.

Speleinde

Na 5 dagen/ronden eindigt het spel. De speler met de meeste diamanten wint het spel.