Kingsburg - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-5 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

Kingsburg is een dobbelspel met tactische elementen. Elke speler heeft een van de koning een onlangs veroverde provincie toegewezen gekregen en probeert deze te ontwikkelen en te beschermen tegen aanvallen van vijanden. Hiertoe probeert hij de adviseurs van de koning voor zich te winnen en hun hulp zeker te stellen.

De uitgebreide originele Duitstalige handleiding kan van de site van de uitgever als pdf worden gedownload.

Het Speelbord

Spielfeld
 1. Leger spoor
 2. Volgorde van de spelers
 3. Adviseurs
 4. Statusoverzicht
 5. Seizoenen spoor
 6. Gevechtssterkte
 7. Jaar aanduiding
Spieleranzeige
 1. Spelersnaam (Met een * voor startspeler en/of actieve speler)
 2. Voorraad grondstoffen (+2 tokens / steen / hout / goud / winstpunten)
 3. Worp van de dobbelstenen (voor invloed op adviseurs)
 4. Overzicht van de gebouwen (overzicht van de gebouwen)

Spelverloop

Het spel verloopt over vijf jaren. Elk jaar is onderverdeeld in acht fasen. De fasen bestaan telkens afwisselend uit een seizoen en een fase waarin een gebeurtenis plaats vindt.

Fase 1: Koninklijke hulp

De speler met het minste aantal gebouwen krijgt hulp van de koning in de vorm van een extra dobbelsteen voor de fase van het voorjaar.

Als meerdere spelers het minste aantal gebouwen hebben, krijgt de speler met de minste goederen de extra dobbelsteen. Is ook hier een gelijke stand, dan krijgen alle betreffende spelers een grondstof naar keuze en geen extra dobbelsteen.

Fase 2: Voorjaar (productiefase)

Elke productiefase is onderverdeeld in vier stappen:

Dobbelen en spelersvolgorde aanpassen

Na het dobbelen wordt als eerste de volgorde van de spelers bepaald: de speler met het laagste aantal ogen wordt startspeler, alle anderen volgen op volgorde van het aantal ogen dat ze gegooid hebben. De lichtbruine dobbelsteen die als hulp van de koning is verkregen telt mee bij het bepalen van de volgorde. Bij een gelijke stand wordt dezelfde volgorde gehanteerd als in de ronde ervoor.

Adviseurs beïnvloeden

De nieuwe startspeler mag als eerste een adviseur beïnvloeden. Dit doet hij door één of meerdere dobbelstenen die hij gegooid heeft in te zetten. De totaal aantal ogen van de gebruikte dobbelstenen moet daarbij precies even groot zijn als de waarde van de adviseur.

Berater auswählen

Dit doe je door op de dobbelstenen te klikken die je wilt gebruiken. Deze worden dan bruin gekleurd. Tegelijkertijd wordt met groene pijlen aangegeven welke adviseur of adviseurs je op basis hiervan kunt kiezen. Om een adviseur te kiezen klik je vervolgens op zijn nummer.

Hier heeft de speler al zijn dobbelstenen (6-6-4) uitgekozen. Daarmee kan hij de Tovenaar (16) of met behulp van het +2 token de Koning (18) uitkiezen. Hij had ook alleen de 6 en de 4 kunnen uitkiezen om daarmee de Generaal (10) te kiezen. Nadat zijn medespelers aan de beurt zijn geweest had hij dan met de andere 6 nog de Alchemist kunnen kiezen.

Om beurten beïnvloedt iedere speler vervolgens telkens één adviseur. Elke adviseur kan ook maar één keer gekozen worden (uitzondering: Gezant -> zie fase 5)!

Passen

Wie niet wil of kan beïnvloeden klikt op Passen. Als je eenmaal gepast hebt is deze fase voor jou ten einde.

Er zijn vier factoren die een extra rol spelen tijdens het beïnvloeden:

 • Gezant: als je een Gezant tot je beschikking hebt mag je ook adviseurs kiezen die al door een andere speler zijn gekozen (zie fase 5).
 • Lichtbruine dobbelsteen van de koning: de extra dobbelsteen uit fase 1 wordt op dezelfde manier gebruikt als de normale dobbelstenen. Hij kan echter alleen worden gebruikt samen met een normale dobbelsteen.
 • +2 token: Deze token krijg je als je bv. de Herberg (zie overzicht van de gebouwen) gebouwd hebt of adviseur 7 (Astronoom) en 12 (Edelvrouw) (zie overzicht van de adviseurs) beïnvloedt. Door het uitspelen van deze +2 token samen met een dobbelsteen of dobbelsteengroep, wordt de waarde precies met 2 punten verhoogd. Per jaargetijde mag echter maar 1 token ingezet worden. Je kan de token echter niet alleen of met enkel de lichtbruine dobbelsteen van de koning gebruiken.
 • Als je een markt hebt gebouwd (zie overzicht van de gebouwen) mag je het totaal aantal ogen van de dobbelstenen eventueel met één verhogen of verlagen.
Hulp van de adviseurs

Als alle spelers hun dobbelstenen ingezet hebben of hebben gepast wordt nu de hulp van alle adviseurs ingeroepen. Er wordt begonnen met de hofnar (1), die zijn hulp aanbiedt aan de speler die hem beïnvloedt heeft. Hierna volgen alle andere adviseurs in oplopende volgorde van hun nummers.

Sommige eigenschappen van adviseurs worden automatisch uitgevoerd, bij een aantal mag je echter kiezen wat je bijvoorbeeld aan grondstoffen wilt ontvangen:

Auswahl

Als je met de muis over een grondstof gaat worden kleine, groene pijlen aan de boven- en onderkant getoond. Met deze pijlen kun je bladeren door de grondstoffen die je kunt kiezen. als je de gewenste combinatie hebt gekozen, bevestig je je keuze door op de gele pijl aan de rechterkant te klikken.

Gebouwen bouwen

Wanneer alle bonussen door de adviseurs verdeeld zijn, mag elke speler om beurt bouwen of passen (uitzondering: gezant -> zie fase 5). Om te bouwen moet je de benodigde grondstoffen bezitten. Een neutrale steen geeft de gebouwen aan die je nu kan bouwen, een steen in je eigen kleur de gebouwen die je al gebouwd hebt. Je eigen grondstoffen worden linksonder in je bouwvenster getoond.

Je moet steeds het meest linkse gebouw per rij eerst bouwen. (Bv. het eerste gebouw dat je kan bouwen is: Standbeeld, Herberg, Wachttoren, Palissade, Barricade). Latere gebouwen kunnen enkel gebouwd worden als ze zich rechts bevinden van een al opgericht gebouw.

Gebäudeauswahl

Een kerk kan bijvoorbeeld alleen gebouwd worden als je eerder al een standbeeld en een kapel gebouwd hebt.

Als je een gebouw hebt gebouwd zijn de eigenschappen ervan vanaf dat moment voor je beschikbaar. De bouwkosten, winstpunten en eigenschappen van de gebouwen kun je voor elk gebouw bekijken door met de muis over het betreffende gebouw te bewegen.

Fase 3: Verering door de koning

De speler met de meeste gebouwen krijgt één winstpunt. Bij een gelijke stand ontvangen alle spelers met de meeste gebouwen één winstpunt.

Fase 4: Zomer (productiefase)

De zomer verloopt op dezelfde manier als het voorjaar.

Fase 5: Gezant van de koning

De koning steunt de speler met de minste gebouwen met zijn Gezant (rode speelfiguur met een kroon). Bij een gelijke stand krijgt de speler die de minste goederen bezit de Gezant. Als ook hier een gelijke stand is krijgt niemand de gezant.

De Gezant kan gedurende één van de volgende drie productiefases ingezet worden en heeft dan de volgende eigenschap:

 • Je kunt hiermee een adviseur beïnvloeden die al door iemand beïnvloed wordt.

of

 • Je kunt in de bouwfase twee in plaats van één gebouw bouwen.

Als de Gezant tijdens fase 5 van de volgende ronde nog niet ingezet is dan gaat hij ongebruikt terug naar de koning die hem opnieuw vergeeft.

Fase 6: Herfst (productiefase)

Ook de herfst verloopt op dezelfde manier als het voorjaar.

Fase 7: rekruteren van soldaten

Soldaten rekrutieren

Alle spelers kunnen nu 1 of meerdere soldaten ter verdediging recruteren. Voor elke soldaat moet je 2 willekeurige grondstoffen betalen. Zoals bij de adviseurs kan je het aantal en type grondstoffen met de kleine pijlen instellen. Het aantal soldaten dat je krijgt wordt rechts weergegeven. Bevestig door op de rechtse gele pijl te klikken.

Fase 8: Winter (het gevecht)

De winter is in tegenstelling tot de andere seizoenen geen productiefase. Nu vallen de vijanden de provincies van de spelers binnen. Er zijn verschillende soorten vijanden (Goblins, Demonen, Zombies, etc) met verschillende gevechtssterktes. Gedurende het spel neemt de gevechtssterkte van de vijanden toe. De exacte verdeling hiervan vind je in het overzicht van de vijanden.

Kampfstärke

De mogelijke gevechtssterktes in deze ronde worden rechts naast de seizoenen getoond. In dit geval kan de gevechtssterkte tussen 4 en 6 bedragen.

Als je eerder een adviseur hebt beïnvloedt waarmee je kunt kijken welke vijand eraan komt (met de Generaal (10) of de Koningin (17)) zie je hier de vijand staan. Als je met de muis hierover beweegt zie je wat je bij het gevecht kunt winnen of verliezen.

De eigen gevechtsterkte van een speler wordt bepaald door de soldaten die hij in dit jaar heeft gerekruteerd (zie het leger spoor bovenin het speelveld) met daarbij de waarde van de verdediging van de gebouwen die hij gebouwd heeft. Daarnaast stuurt de koning ook nog extra troepen als ondersteuning in de vorm van één dobbelsteen. Het geworpen aantal ogen wordt opgeteld bij de total gevechtssterkte.

Kampfgewinn

In de afbeelding wordt links onderin de ondersteuning van de koning getoond, daarnaast de verdediging door gebouwen en rechts daarvan het aantal soldaten dat is gerekruteerd. In dit geval heeft de speler een totale gevechtssterkte van 7, de vijand slechts een van 5. Daarmee wint de speler het gevecht.

 • Als je gevechtssterkte gelijk is aan die van de vijand dan verlies of win je niets.
 • Als je gevechtssterkte groter is dan die van de vijand dan win je het gevecht en ontvang je een beloning.
 • Als je gevechtssterkte kleiner is dan die van de vijand dan verlies je het gevecht en moet je tribuut betalen.

De beloning en de tribuut zijn afhankelijk van de vijand en kunnen bestaan uit winstpunten, grondstoffen of het afbreken van gebouwen.

Kampfgewinn oder -verlust

In dit gevalt krijgt de speler die het gevecht gewonnen heeft een steen. Elke speler die het gevecht verloren heeft moet vier goud afgeven en een gebouw afbreken.

Moet je eventueel een gebouw afbreken dan gelden de volgende regels:

 • Je moet het gebouw afbreken dat het meest rechts staat.
 • Als er meerdere gebouwen het meest rechts staan dan moet je als eerste het gebouw afbreken dat het hoogste in het overzicht staat.
 • Eventuele winstpunten van deze gebouwen raak je direct kwijt.
 • Het betreffende gebouw mag in de loop van het spel opnieuw gebouwd worden.

Als je eventueel grondstoffen moet afgeven hoef je alleen die grondstoffen af te geven die je tot je beschikking hebt.

De speler met de grootste gevechtssterkte krijgt als bonus een winstpunt, maar hij krijgt deze alleen als hij ook het gevecht daadwerkelijk gewonnen heeft. Daarna worden alle soldaten weer naar huis gestuurd en elke speler wordt weer op het leger spoor op nul teruggezet.

Na het gevecht is het jaar afgelopen. De jaar aanduiding wordt een plek vooruit gezet en het volgende jaar begint weer met fase 1.

Speleinde

Het spel eindigt na het gevecht in het vijfde jaar. De winnaar is de speler die de meeste winstpunten heeft verzameld. Bij een gelijke stand is het aantal overgebleven goederen doorslaggevend. Als er ook dan nog een gelijke stand is, wint de speler met de meeste gebouwen. Is dat ook gelijk, dan winnen er meerdere spelers het spel.

Regels voor twee spelers

In het spel met twee spelers gelden een aantal speciale regels voor de productiefases (voorjaar, zomer en herfst). Er wordt eerst met drie dobbelstenen gegooid en de adviseur met het nummer gelijk aan het totaal aantal ogen hiervan wordt voor deze fase geblokkeerd. Daarna wordt nog eens met twee dobbelstenen gegooid en wordt er weer een adviseur geblokkeerd. Als het aantal ogen gelijk is aan de worp met die van de drie dobbelstenen uit de eerste worp, dan worden de beide dobbelstenen afzonderlijk bekeken en blokkeren beide een adviseur. Als beide dobbelstenen gelijk zijn wordt er slechts één adviseur extra geblokkeerd.

Opties

dm

Speciale regels voor de regionale voorrondes van de Deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel 2009:

In de winter (het gevecht) wordt de ondersteuning van de koning niet bepaald door een dobbelsteen, maar kan kan elke speler een keuze maken uit een voorraad troepen van de koning. Voor elke speler heeft de koning een zestal troepen gereserveerd bestaande uit 0, 1, 1, 2, 3 en 4 soldaten. Tijdens elke winter maakt elke speler een keuze uit één van deze troepen die eenmalig voor deze winter ingezet kan worden.

Aan het einde van het spel blijft er voor elke speler één van de troepen over. Het aantal soldaten waaruit deze bestaat krijgt de speler als extra winstpunten.