Numeri - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-4 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

De spelers proberen hun speelstenen zo handig mogelijk te plaatsen. Hierbij proberen ze de velden waarop een zo groot mogelijke vermenigvuldigingsfactor staat te bezetten, om daarmee aan het einde van het spel de meeste punten te scoren.

Spelverloop

De actieve speler (*) klikt in het speelveld om te dobbelen. Het gegooide aantal ogen (1-5) bepaalt welke speelsteen wordt verplaatst. Een ster geldt daarbij als joker waarbij de speler mag kiezen welke speelsteen hij wilt verplaatsen.

De speelsteen die gedobbeld of gekozen is wordt dan op het eerst volgende vrije veld geplaatst (dus er wordt over bezette velden gesprongen).

Als je door het verplaatsen een rij vormt van drie eigen speelstenen, dan mag je nog een keer gooien.

Barrières

Afhankelijk van het aantal spelers wordt één van de drie barrières actief. Als je speelsteen de betreffende barrière passeert, mag je vanaf dat moment een worp van 3, 4, of 5 verdelen over twee speelstenen.

Let op: met een ster beweeg je altijd maar één speelsteen, deze mag dus niet opgedeeld worden.

Het opdelen van een worp mag alleen als je de betreffende speelstenen ook kunt bewegen. De volgorde waarin je de beide stenen verplaatst is naar eigen inzicht.

Speleinde

Het spel eindigt direct als de drie laatste speelvelden (20, 25, 30) bezet zijn.

Punten

- Alleen de speelstenen op een veld met een nummer leveren punten op.

- Het nummer van de speelsteen wordt vermenigvuldigd met het nummer van het veld.

- Niet ingezette speelstenen worden met -5 vermenigvuldigd.

In dit geval ontvangt de rode speler dus 3 * 5 = 15 punten.