Puerto Rico gebouwen

Gebouwen in de basisversie

Productiegebouwen

Produktionsgebäude

Deze gebouwen zijn nodig voor de productie van de grondstoffen naar de bijbehorende goederen.

Om goederen te produceren (Opzichtersfase) moet je zowel op de plantage als op het bijbehorende productiegebouw evenveel kolonisten hebben als het aantal goederen dat je wilt produceren.

Voorbeeld: om 2 tabak te produceren moeten beide plaatsen in de tabaksfabriek bezet zijn door kolonisten en je moet 2 bezette tabaksplantages hebben.

Voor maïs heb je geen gebouw nodig. Een actieve plantage is voldoende. De andere goederen vereisen een bezette plantage en een overeenkomstig productiegebouw met 1 kolonist per plantage. Een grote indigoververij, suikermolen, en tabaksfabriek, kunnen tot 3 plantages ondersteunen. Een koffiebranderij ondersteunt maximaal 2 plantages.

Paarse gebouwen

Er zijn 17 verschillende "paarse" gebouwen. Ze zijn paars gekleurd in het bordspel, hier zijn de kleine zwart en de grote gebouwen groen. De twaalf kleinere gebouwen komen ieder 2 maal voor en de 5 grote gebouwen slechts éénmaal.

Elk gebouw heeft een speciale functie die soms tegen de basisregels van het spel in kan gaan. Het gebruik van deze functie is niet verplicht, door op het vinkje rechtsboven op een gebouw te klikken schakel je het gebouw uit.

Bij elk gebouw staat aangegeven hoeveel deze kost en hoeveel overwinningspunten deze oplevert aan het eind van het spel.

Kleine markthal (bouwkosten 1, overwinningspunten 1)
Kleiner Markt

Je krijgt 1 extra dubloen als je handelt in het handelshuis.

Haciënda (bouwkosten 2, overwinningspunten 1)
Hazienda

Tijdens de Landbouwersfase kan je een extra (willekeurige) plantage nemen. Dit doe je door op het plusje rechtsboven op de haciënda te klikken voordat je een plantage neemt.

Bouwhut (bouwkosten 2, overwinningspunten 1)
Bauhütte

Je mag tijdens de Landbouwersfase een steengroeve nemen in plaats van een plantage.

Klein pakhuis (bouwkosten 3, overwinningspunten 1)
Kleines Lager

Na de Kapiteinsfase mag je alle goederen van 1 soort volledig opslaan naast je enkele goed.

Hospitium (bouwkosten 4, overwinningspunten 2)
Hospiz

Tijdens de Landbouwersfase krijg je een kolonist bij je plantage of steengroeve. Deze wordt op deze kaart gelegd.

Magazijn (bouwkosten 5, overwinningspunten 2)
Kontor

Tijdens de Handelaarsfase mag je een goed verkopen dat reeds in het handelshuis ligt. Als het handelshuis vol ligt mag je nog steeds niets verkopen.

Grote markthal (bouwkosten 5, overwinningspunten 2)
Großer Markt

Tijdens de handelsfase krijg je als je handelt 2 extra dubloenen van de bank. Samen met de kleine markthal levert dat dus 3 extra dubloenen op.

Groot pakhuis (bouwkosten 6, overwinningspunten 2)
Großes Lager

Je kan na het verschepen van 2 soorten goederen volledig opslaan naast je enkele goed. Samen met het kleine pakhuis dus 3 soorten goederen.

Fabriek (bouwkosten 7, overwinningspunten 3)
Manufaktur

Als je tijdens de Opzichtersfase meer dan 1 soort goederen produceert krijg je daarvoor dubloenen van de bank: voor 2 (3,4,5) soorten goederen krijg je 1 (2,3,5) dubloenen.

Universiteit (bouwkosten 8, overwinningspunten 3)
Universität

Tijdens de Bouwmeestersfase krijgt je direct 1 kolonist uit de voorraad als je een gebouw bouwt. Deze wordt op dit gebouw gelegd.

Haven (bouwkosten 8, overwinningspunten 3)
Hafen

Tijdens de Kapiteinsfase krijg je per keer dat je een soort goederen verscheept 1 extra overwinningspunt.

Werf (bouwkosten 9, overwinningspunten 3)
Werft

Dit gebouw telt als een eigen groot schip dat elke ronde leeggemaakt wordt. Je kunt tijdens de kapiteinsfase 1 soort goederen volledig verschepen met je werf, waarvoor je ook de bijbehorende punten krijgt.

Bovendien mag dit schip ook een soort goederen verschepen dat reeds op de 3 publieke schepen ligt. De werf gebruik je door je goederen te slepen naar deze kaart in plaats van naar een transportschip.

Grote (groene) gebouwen

Deze 5 gebouwen leveren bonuspunten op aan het eind van het spel. Ze zitten allen slehts één keer in het spel. Dit aantal komt bovenop de 4 overwinningspunten die de gebouwen zelf waard zijn. Om via deze speciale eigenschappen overwinningspunten te verdienen, moet er echter wel een kolonist in het gebouw staan op het eind van het spel. Ze nemen daarnaast 2 bouwplaatsen in (gemarkeerd door een groene balk).

Gildenhal (bouwkosten 10, overwinningspunten 4)
Zunfthaus

Dit levert je 1 extra overwinningspunt voor ieder klein productiegebouw en 2 extra per groot productiegebouw. De tabaksfabriek en branderij gelden als grote productiegebouwen. De productiegebouwen hoeven niet actief te zijn hiervoor.

Residentie (bouwkosten 10, overwinningspunten 4)
Residenz

Hiermee krijg je extra overwinningspunten gebaseerd op hoeveel (al dan niet actieve) plantages en steengroeven je bezit. Voor 9 of minder krijg je 4 OP, voor 10, 11 of 12 krijg je respectievelijk 5, 6 of 7 overwinningspunten.

Vesting (bouwkosten 10, overwinningspunten 4)
Festung

Voor elke 3 kolonisten die je bezit krijg je 1 extra overwinningspunt (naar beneden afgerond).

Tolhuis (bouwkosten 10, overwinningspunten 4)
Zollhaus

Voor elke 4 overwinningspunten die je hebt verdiend met verschepen krijg je 1 extra overwinningspunt (naar beneden afgerond).

Raadhuis (bouwkosten 10, overwinningspunten 4)
Rathaus

Voor elk "paars" gebouw dat je bezit krijg je 1 extra overwinningspunt. Dit is inclusief dit gebouw en andere grote gebouwen.

Gebouwen in de uitbreiding

Met de uitbereiding van Puerto Rico zijn er een aantal nieuwe gebouwen aan het spel toegevoegd. Bovendien moeten bij de uitbereiding de spelers in het begin van het spel in een apart venster kiezen welke gebouwen beschikbaar zullen zijn in het spel. Je kan de uitbereiding activeren met het commando /option extension voor je het spel start.

Je kunt ook met de nieuwe gebouwen spelen als je het commando/option random gebruikt. Dan wrode nde beschikbare gebouwen door het lot bepaald in plaats van dat ze door de spelers worden gekozen.

Met de /option extension vindt het uitkiezen als volgt plaats:

Aan het begin van het spel krijg je een venster te zien waarin alle gebouwen worden getoond die beschikbaar zijn om uit te kiezen. Door het klikken op een gebouw kies je deze. Om beurten krijgen de spelers de gelegenheid een soort gebouw te kiezen. Reeds gekozen gebouwen worden gemarkeerd met een rode rand.

De productiegebouwen worden uit de basisversie overgenomen en zijn aanwezig in ieder spel. Alleen de "paarse" gebouwen kunnen worden gekozen door de spelers. Van elk gekozen gebouw komen er telkens 2 in het spel, behalve van de grote gebouwen waar er net als in de basisversie 1 van in het spel komen.

De gebouwen die worden getoond zijn gegroepeerd op basis van hun bouwkosten. Met uitzondering van de grote gebouwen geldt dat er telkens 2 keer zoveel gebouwen beschikbar zijn als er gebruikt kunnen worden. Zo zijn er twee soorten gebouwen die 1 dubloen kosten (kleine markthal en aquaduct) waarvan slechts één van in het spel gebruikt gaat worden. Van andere soorten gebouwen zijn er 4 aanwezig (bijvoorbeeld de gebouwen die 2 dubloenen kosten). Hiervan worden er in het spel dan 2 gebruikt. Voor de grote gebouwen geldt dat er 5 van de 7 gebouwen uitgekozen moeten worden. Samengevat kies je:

  • 1 van 2 gebouwen die 1,3,4,6,7 of 9 dubloenen kosten
  • 2 van 4 gebouwen voor 2,5 of 8 dubloenen
  • 5 van 7 gebouwen voor 10 dubloenen

Zodra een soort gebouw niet meer gekozen kan worden verdwijnt deze uit het venster.

Als er een volledige set gebouwen gekozen is sluit het venster en begint het spel met voor de rest dezelfde regels als het basisspel.

Paarse gebouwen

Aquaduct (bouwkosten 1, overwinningspunten 1)
Aquädukt

Als er in je grote indigoververij of grote suikermolen minimaal 1 goed geproduceerd wordt krijg je goed van die soort extra.

Boshuis (bouwkosten 2, overwinningspunten 1)
Forsthaus

Als je tijdens de Landbouwersfase aan de beurt bent kan je een woud in plaats van een plantage neerzetten. Klik hiervoor eerst rechtsonder op het boshuis voordat je een nieuwe plantage kiest. De beschikbare plantages worden dan omkaderd door een groene rand. Klik weer op het buishuis om de functie te deactiveren. Een woud kan niet meer omgebouwd worden tot een plantage en ze worden nooit door kolonisten bezet.

Voor elke 2 wouden die je bezit worden de bouwkosten tijdens de Bouwmeestersfase verminderd met 1 dubloen. Hiervoor hoeft de boshut niet actief te zijn. Deze korting komt boven op eventuele andere kortingen!

Zwarte markt (bouwkosten 2, overwinningspunten 1)
Schwarzmarkt

Tijdens de Bouwmeestersfase mag je de bouwkosten van een gebouw met maximaal 3 dubloenen verminderen. Hiervoor mag je 1 goed, 1 kolonist en/of 1 overwinningspunt inleveren die telkens 1 dubloen korting geven. Je mag hierna echter geen dubloenen over hebben, zodat het offeren ook daadwerkelijk voor het bouwen moet worden gebruikt. Je bouwt eerst het gebouw en vervolgens klik je op het goed, kolonist en/of overwinningspunt dat je wilt inleveren.

Depot (bouwkosten 3, overwinningspunten 1)
Lagerhalle

Je mag tot 3 extra enkele goederen opslaan na de Kapiteinsfase. Dit komt bij je al aanwezige opslagcapaciteit.

Gasthuis (bouwkosten 4, overwinningspunten 2)
Gasthaus

Tijdens de Burgemeestersfase kan je 1 of 2 kolonisten plaatsen op dit gebouw. Deze kolonisten hebben hier geen functie maar mogen op elk moment verplaatst worden naar een plaats naar keuze. Als een speler de Opzichter kiest krijgen de eigenaren van een gasthuis de gelegenheid om gasten te verplaatsen voordat zij goederen produceren.

Handelspost (bouwkosten 5, overwinningspunten 2)
Handelsposten

Tijdens de Handelaarsfase beschik je over een persoonlijke handelsplaats. Hier mag je 1 goed verkopen tegen de normale prijs in plaats van in het handelshuis. Kleine en grote markt geven geen bonus voor deze verkoop. Deze actie is ook mogelijk als het handelshuis vol is.

Kerk (bouwkosten 5, overwinningspunten 2)
Kirche

Je verdient 1 extra overwinningspunt bij het kopen van een gebouw ter waarde van 2 of 3 overwinningspunten. Je verdient 2 extra overwinningspunten bij het kopen van een groot gebouw (ter waarde van 4 of 8 overwinningspunten).

Kleine werf (bouwkosten 6, overwinningspunten 2)
Kleine Werft

Een eigen schip net als een werf, maar hiermee mag je goederen van verschillende types verschepen. Je krijgt echter maar 1 overwinningspunt per 2 verscheepte goederen. Je hoeft daarmee niet zoveel mogelijk goederen van 1 soort te verschepen. De kleine werf gebruik je door je goederen te slepen naar deze kaart in plaats van naar een transportschip. Als je klaar bent klik je op de rode pijl rechtsboven.

Vuurtoren (bouwkosten 7, overwinningspunten 3)
Leuchtturm

De vuurtoren wordt op dezelfde manier als de haven gebruikt, maar je krijgt 1 dubloen (in plaats van een overwinningspunt) bij iedere verscheping. Als je ook nog eens Kapitein bent krijg je daarvoor ook een extra dubloen.

Monofactuur (bouwkosten 8, overwinningspunten 3)
Monofaktur

Tijdens de Opzichtersfase krijg je dubloenen naar gelang het maximale aantal goederen van 1 soort dat je produceert. Het aantal dubloenen dat je krijgt is gelijk aan het aantal gelijke goederen minus 1. Maïs wordt niet meegenomen hierbij.

Bibliotheek (bouwkosten 8, overwinningspunten 3)
Bibliothek

Dit gebouw verdubbelt je privilege wanneer je een rol uitkiest. Als landbouwer mag je nadat de andere spelers zijn geweest nog een plantage nemen (maar geen steengroeve, tenzij je een bouwhut hebt). Als Opzichter mag je ook twee verschillende goederen kiezen die je extra produceert.

Gildenhuis (bouwkosten 8, overwinningspunten 3)
Gildenhaus

Het gildenhuis is een ander gebouw dan de gildenhal! Voordat je verscheept tijdens de Kapiteinsfase krijg je 1 overwinningspunt voor iedere 2 dezelfde goederen die je op dat moment bezit.

Grote (groene) gebouwen

Standbeeld (bouwkosten 10, overwinningspunten 8)
Statue

Op het standbeeld hoef je geen kolonist te zetten om deze te activeren en hij heeft geen speciale eigenschap. Een standbeeld is wel 8 overwinningspunten waard.

Klooster (bouwkosten 10, overwinningspunten 4)
Kloster

Voor elke set van 3 dezelfde plantages of steengroeven die je bezit krijg je extra overwinningpunten. Voor 1/2/3/4 sets krijg je 1/3/6/10 overwinningspunten.