Im Schutze Der Burg (De Koningsburcht) - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-4 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

Im Schutze Der Burg (De Koningsburcht) is een tactisch opbouwspel, waarbij je met de hulp van verschillende personenkaarten grondstoffen en geld moet zien te verkrijgen. Hiermee kun je dan vervolgens de burcht uitbouwen en je eigen werkers dusdanig inzetten dat ze zoveel mogelijk punten opleveren.

Het Speelbord

Spielfeld
 1. Spelersoverzicht
 2. Personenkarten
 3. Wachttoren
 4. Grondstofvelden (zand, hout, leem, steen, zilver)
 5. Handelaarswerker
 6. Ongebouwd gebouw
 7. Open te klappen overzicht met de gespeelde personenkaarten
 8. Statusoverzicht
 9. Rondenaanduiding

Het speelveld kun je naar boven en beneden scrollen met je muiswiel of door de rechter muisknop ingedrukt te houden en te slepen.

Spieleranzeige

In het spelersoverzicht wordt de naam van de speler getoond en de voorraad grondstoffen die hij heeft (naam, zand, hout, leem, steen, zilver, taler). Daarnaast zul je nog kleine icoontjes zien die het volgende betekenen:

 • Munt = startspeler
 • Speelfiguur = speler moet nog een kaart uitkiezen
 • Kaart = speler heeft al een kaart uitgekozen

Spelvoorbereiding

Elke speler ontvangt aan het begin van het spel acht personenkaarten, 3 taler, 1 zand en 1 hout. Daarnaast ontvangt hij zes werkers (of zeven als het spel met 2 personen wordt gespeeld) in zijn kleur.

Spelverloop

Het spel verloopt met 2/3/4 spelers over 12/15/12 ronden.

De startspeler ontvangt aan het begin van de ronde een taler van het hoogste veld op de rondeaanduiding.

Karte legen

Vervolgens kiezen alle spelers verdekt n van hun personenkaarten uit, die ze in deze ronde willen spelen. Als er met twee spelers wordt gespeeld kiezen beide spelers twee kaarten uit. Om dit te doen ga je met de muis naar je eigen spelersoverzicht. Dan worden de kaarten die je in de hand hebt uitgeklapt. De kaarten die je al hebt uitgespeeld zijn donker gemaakt en niet meer te kiezen.

Als elke speler gekozen heeft worden alle kaarten tegelijkertijd opengelegd en altijd in deze volgorde afgehandeld:

 1. Bode
 2. Handelaar
 3. Metselaar
 4. Steenhouwer
 5. Arbeider
 6. Bouwmeester

Als meerdere spelers eenzelfde kaart hebben uitgespeeld, dan worden deze in de spelersvolgorde gespeeld.

Als alle uitgespeelde kaarten zijn afgehandeld volgt de volgende ronde. De startspeler wisselt dan met de klok mee. Uitgespeelde kaarten blijven open liggen en kunnen niet meer gekozen worden, totdat de bouwmeester (zie hieronder) is uitgespeeld.

Bode

Bote

Je ontvangt 8 taler van de bank.

Handelaar

Hndler

De handelaar plaatst een werker op een vrij grondstoffenveld (bij een kar of een ruiter).

Gehilfe einsetzen

Op elk grondstoffenveld mag slechts n werker staan. Pas als alle karren bezet zijn, mag je kiezen of je je werker bij de ridder plaatst of een werker bij een kar verdringt. Als de ridder ook bezet is, dan mag de werker daar ook verdrongen worden. Je mag echter nooit een werker verdringen die in de huidige ronde geplaatst is. Alle werkers blijven net zo lang op hun plaats staan, totdat ze verdrongen worden of door de eigenaar worden weggehaald om in de burcht te worden geplaatst (zie steenhouwer en metselaar).

Als in de huidige ronde voor alle handelaars de werkers zijn geplaatst (of er is gepast) dan ontvangen de werkers grondstoffen: alle handelaarswerkers (dus ook die van spelers die in deze ronde geen handelaar hebben uitgespeeld) ontvangen zoveel grondstoffen van "hun" soort als er is afgebeeld op het speelbord (4 x zand, 3 x hout, 2 x leem / steen / zilver).
Als niemand een handelaar heeft uitgespeeld ontvangt ook niemand grondstoffen.
De handelaar kan ook gespeeld worden zonder dat er een werker wordt ingezet. Ook dan ontvangen echter alle handelaarswerkers grondstoffen.

Elke speler die door een uitgespeelde handelaar grondstoffen ontvangt moet van elke soort grondstof die ontvangt direct n stuks afgeven aan de wachttoren (gebeurt automatisch).

Metselaar

Maurer

De metselaar ontvang alle grondstoffen van n soort van de wachttoren.

Maureraktion

Om dit te doen klik je gewoon op de soort die je wilt ontvangen bij de wachttoren.

Vervolgens mag de metselaar maximaal twee gebouwen bouwen. Hiervoor ontvangt hij voor elke gebruikte stuk grondstof n taler van de bank. Hij ontvangt dus alleen taler en geen winstpunten voor het bouwen!

Als hij minimaal n gebouw heeft gebouwd, mag de metselaar vervolgens nog maximaal twee werkers in de burcht plaatsen.

Steenhouwer

Steinmetz
Steinmetz Aktion

De steenhouwer mag van alle arbeiders die zijn uitgespeeld telkens voor n taler een grondstof overnemen (taler wordt aan de bank betaald). Als er meerdere steenhouwers zijn uitgespeeld, gebeurt dit in de spelersvolgorde.

Rohstoffe abkaufen

Om dit te doen klap je rechts het overzicht open met de uitgespeelde personenkaarten. Vervolgens klik je op de grondstof die je wilt kopen.

Hierbij geldt:

 • Alleen de grondstoffen die op de arbeiderskaart liggen kunnen worden gekocht.
 • De arbeider moet verkopen, tenzij het zijn laatste grondstof is.
 • In een spel met twee spelers mag je geen grondstoffen kopen van je eigen arbeider.

Vervolgens mag de steenhouwer, net als de metselaar, maximaal twee gebouwen bouwen. Hij ontvangt hiervoor geen taler, maar het aantal winstpunten dat het gebouw waard is.

Alleen als hij ook gebouwd heeft, mag hij vervolgens nog maximaal twee werkers in de burcht plaatsen.

Arbeider

Arbeiter Arbeiter Arbeiter

Zodra de personenkaarten opengelegd worden, worden er op alle uitgespeelde arbeiderskaarten de bijbehorende grondstoffen gelegd.

Auswahl Arbeiter

Deze arbeider ontvangt in ieder geval 1 steen. Daarnaast mogen er nog twee andere grondstoffen worden gekozen (geen steen, geen zilver). Om dit te doen klik je op de gewenste grondstoffen onder de kaart en bevestig je keuze door op de OK pijl te klikken die vervolgens verschijnt.

De spelers ontvangen de grondstoffen pas (automatisch) als de arbeider aan de beurt is. Het is namelijk mogelijk dat aanwezige steenhouwers eerst nog grondstoffen wegkopen.

Vervolgens mogen ook de arbeiders gebouwen bouwen. Zij ontvangen echter slechts de helft van het aantal punten dat op de gebouwen is aangegeven.

Bouwmeester

Baumeister

Als de bouwmeester is gespeeld neemt de eigenaar ervan alle reeds uitgespeelde personenkaarten weer terug op de hand. De bouwmeester mag echter nooit worden uitgespeeld als je nog alle acht de personenkaarten op de hand hebt!

Daarnaast ontvangt de bouwmeester voor elke gebouw dat door anderen in deze ronde wordt gebouwd vijf winstpunten. Hij bouwt zelf echter niets!

In een spel met twee spelers levert de bouwmeester geen punten op voor gebouwen die je zelf bouwt (door een arbeider, metselaar of steenhouwer).

Gebouwen bouwen

Metselaars, steenhouwers en arbeiders mogen in hun beurt maximaal twee gebouwen bouwen.

Gebude

Op het speelveld bevinden zich in totaal 23 gebouwen die gebouwd kunnen worden. Linksboven elk gebouw wordt het aantal winstpunten getoond die een steenhouwer ontvangt als hij deze bouwt. Een arbeider ontvangt de helft van deze punten.

Rechtsboven wordt de grondstofwaarde getoond die nodig is om het gebouw te bouwen. De grondstoffen hebben ieder de volgende waarde:

 • Zand = 1
 • Hout = 2
 • Leem = 4
 • Steen = 5

Voor elk gebouw moeten minimaal drie verschillende grondstoffen worden gebruikt om deze te bouwen. De bouwprijs moet altijd precies passend worden betaald. Teveel betalen is niet mogelijk!

Bauen

Tijdens het bouwen worden alle gebouwen die nog niet zijn gebouwd en die je met de grondstoffen die je hebt kunt bouwen, groen gemarkeerd. Om er een te bouwen klik je op het gewenste gebouw. Je kunt je keuze altijd nog wijzigen door gewoon op een ander gebouw te klikken.

Rohstoffauswahl frs Bauen

Vervolgens zie je voor het laatst gekozen gebouw het venster om je grondstoffen uit te kiezen. Hier wordt al en combinatie van grondstoffen getoond en wel die waarmee eerst de minst waardevolle grondstoffen als eerste worden verbruikt. Door op het vraagteken rechtsboven te klikken kun je wisselen tussen combinaties die telkens de gewenste waarde vertegenwoordigen. Uiteraard kun je ook handmatig de grondstoffen selecteren die je wilt gebruiken, met behulp van de pijlen boven en onder elke soort grondstof. Zolang of zodra er rechts onderin een vinkje staat, kun je de bouwprijs passend betalen en daarmee het gebouw bouwen. Als je de gewenste combinatie dus klaar hebt staan bevestig je de bouw door op dit vinkje te klikken.

Zilver telt hierbij als joker voor elke willekeurige andere grondstof. Elk stuk zilver dat is gebruikt gaat hierna naar de smederij in de burcht.

Werkers plaatsen

Gehilfe einsetzen

Metselaars en steenhouwers mogen in hun beurt maximaal twee werkers in de burcht plaatsen (niet te verwarren met de werkers die door de handelaar worden geplaatst op de grondstofvelden)!

Deze werkers mogen echter alleen geplaatst worden als de metselaar of steenhouwer minimaal n gebouw heeft gebouwd.

Einsetzpunkt fr Gehilfen

De werkers kunnen in de burcht worden geplaatst op alle talervelden van de reeds gebouwde gebouwen. De bijbehorende prijs is taler is vermeld op het veld en moet direct bij het plaatsen betaald worden. De markt en de smederij gelden daarbij als reeds gebouwde gebouwen en hierop kunnen dus al vanaf het begin van het spel werkers worden geplaatst.

 • Op elk veld mag slechts n werker staan.
 • Een werker blijft tot het einde van het spel op zijn plek staan; hij kan daar (in tegenstelling tot de handelaarswerkers) noch weggehaald, noch verdreven worden.
 • In een ronde mogen er niet twee werkers van dezelfde kleur in n gebouw worden geplaatst.
 • Je mag werkers die door de handelaar bij een kar of de ridder zijn geplaatst weghalen om deze in de burcht te plaatsen.

De werkers in de burcht leveren aan het eind van het spel winstpunten op. Het aantal is afhankelijk van het gebouw waarin ze zijn geplaatst. Meer hierover op de pagina met gebouwen.

Speleinde

Het spel eindigt na 12 respectievelijk 15 ronden. In het zeldzame geval dat al eerder alle gebouwen zijn gebouwd eindigt het spel na de ronde waarin het laatste gebouw is gebouwd.

Eindtelling

Nu worden de winstpunten voor alle werkers (niet de handelaarswerkers) geteld (zie de pagina met gebouwen).

De speler met de meeste winstpunten wint het spel. Bij een gelijke stand geldt het aantal taler als tiebreaker. Als hier ook een gelijke stand is telt de grondstofwaarde (niet het aantal dus) van de grondstoffen die de spelers nog in hun bezit hebben.

Grondstoffen die door werkers zijn omgezet in taler of grondstoffen tellen niet mee bij de tiebreaker.

Speelmateriaal

Taler en grondstoffen zijn slechts beperkt beschikbaar in het spel. Derhalve kan het verstandig zin om de voorraad van elke in de gaten te houden als je een personenkaart kiest.

Er zijn:

 • 20x zand
 • 18x hout
 • 15x leem, steen en zilver

Daarnaast:

 • 51x 1-taler munten
 • 8x 3-taler munten
 • 6x 5-taler munten

Opties

winter

Rundenanzeiger

Met de optie winter zitten er zes extra winterkaarten in het spel, die in de ronden (14, 13,) 11, 9, 6 en 4 in het spel komen (zie de markeringen bij de rondeaanduiding). In elk van deze ronde wordt, voordat de gekozen personenkaarten opengelegd worden, n van de winterkaarten opengelegd. De gevolgen die op de kaart staan vermeld worden direct uitgevoerd. Meer hierover op de pagina met winterkaarten.