Venedig - Handleiding

Spelvoorbereiding

Met /join kunnen 2-5 spelers in het spel stappen. Met /start begint het spel. In plaats hiervan kun je ook de Spel tool gebruiken!

Het spel

In dit spel is het de bedoeling om het in ontwikkeling zijnde Venetië te bevrijden van het moeras en met verschillende gebouwen tot bloei te brengen. De bouwmeester die zijn bouwkaarten het handigst gebruikt, kan zijn gondel het snelst navigeren door de kanalen van Venetië.

Deze handleiding legt voornamelijk de bediening online uit en zal niet volledig zijn. De volledige (Duitstalige) regels kunnen als een pdf-bestand worden gedownload van de website van de uitgever.

Het Speelbord

Spielfeld
 1. Speleroverzicht: hier wordt de naam, het aantal punten, de uitgespeelde bouwkaarten en het aantal handkaarten getoond
 2. Bouwmeester status: hier wordt getoond wie de bouwmeester is van elk soort gebouw
 3. Kanaal: op deze route varen de gondels naar het einddoel
 4. Kaartenpool met trekstapel
 5. Aanduiding van de verkregen moerastegels en schattegels
 6. Doelveld
 7. Eigen handkaarten: deze kunnen worden vergroot of verkleind met behulp van het navigatie kruis
 8. Actie aanduiding
 9. Voorraad gebouwen en schattegels

Spelverloop

Elke speler krijgt aan het begin van het spel drie gebouwenkaarten op zijn hand. De startspeler begint, de andere volgen in de speelvolgorde. Als je aan de beurt mag van je de volgende drie acties op volgorde uitvoeren:

 • Kaarten uitspelen en gebouwen bouwen
 • Moeras droogleggen
 • Kaarten trekken

Kaarten uitspelen en gebouwen bouwen

Kaarten uitspelen
Baukarte

Op elke bouwkaart wordt het bijbehorende gebouw getoond. Bovenin worden de benodigde bouwplaatsen getoond. Het Palazzo heeft dus bijvoorbeeld twee naast elkaar liggende bouwplaatsen nodig. Het getal in de hoeken bovenin geven aan hoeveel bouwkaarten er nodig zijn om dit gebouw te bouwen.

Er zijn vijf verschillende soorten gebouwen:

GebouwenBouwplaatsenBouwkaartenVoorraadBeweging gondel
Casa (huis/wit)11191 punt
Palazzo (Paleis/oranje)2361 punt per aangrenzend onbebouwd veld
Campo (Plein/groen)1361 punt per aangrenzend bebouwd veld
Basilika (Kerk/paars)3457 punten
Ponte (Brug/blauw)2361 punt per Casa op een aangrenzende eiland

Moerastegels tellen als onbebouwde tegels. Bruggen mogen alleen op de wit gestippelde lijnen tussen twee eilanden worden gebouwd. De bouwmeester mag één van beide door de brug verbonden eilanden uitkiezen; alle daarop staande Case (huizen) leveren telkens een punt op.

Om een gebouw (later) te bouwen moet je de bijbehorende bouwkaart(en) uit je hand spelen. Je mag net zoveel en verschillende bouwkaarten uitspelen als je wilt.

Bauen

Om dit te doen, klik je op de gewenste kaarten en bevestig je dit door te klikken op het bouwsymbool rechts naast je handkaarten. Als je geen kaarten wilt uitspelen klik je op dezelfde plek.

Degene die als eerste één of meerdere kaarten van een soort gebouw heeft uitgespeeld wordt bouwmeester voor dit gebouw. Dit geldt niet voor de casa, aangezien hiervoor maar één kaart nodig is, bouw je de casa altijd alleen en ben je tegelijkertijd de bouwmeester ervan. Zodra een speler meer kaarten van hetzelfde soort gebouw heeft uitgespeeld als de huidige bouwmeester, dan wordt hij de nieuwe bouwmeester.

Ook mogen er meer kaarten van een soort gebouw openliggen als de aangegeven bouwkosten toelaten. De overtollige kaarten blijven na het bouwen liggen en kunnen in de volgende ronde weer gebruikt worden om te bouwen.

Rechtsboven op het speelbord wordt van elk soort gebouw de huidige bouwmeester getoond:

Baumeister

In dit geval is Madmax de bouwmeester voor Palazzos en Campos, aangezien hij van beiden de meeste kaarten heeft uitgespeeld. SLC is bouwmeester voor Pontes en Basilikas. Dit komt aangezien hij zijn Basilika kaart voor Nessi heeft uitgespeeld. Als Nessi nog één of twee Basilika kaarten zou uitspelen dan gaat deze bouwmeester naar haar, aangezien zij dan de meeste heeft uitgespeeld.

Als je alle kaarten voor het bouwen van een gebouw op je handen hebt, kun je dit gebouw ook in je eentje bouwen, zelfs als er al bouwkaarten hiervan uitgespeeld zijn (door ander spelers). Daarvoor moet je echter alle benodigde kaarten in je beurt ineens uitspelen!

Gebouwen bouwen

Heeft de actieve speler zijn gewenste handkaarten uitgespeeld dan worden alle gebouwen gebouwd, waarvan het benodigde aantal bouwkaarten uitgespeeld zijn. Hierbij worden alle bouwkaarten van alle spelers meegenomen. De actieve speler bepaalt in welke volgorde de gebouwen gebouwd worden. Het uitzoeken van de bouwplaats en het daadwerkelijk plaatsen van het gebouw gebeurt dan door de bouwmeester van dat soort gebouw.

Bauauswahl

Hier hebben Nessi en Madmax samen een Palazzo gebouwd: Nessi heeft twee kaarten uitgespeeld en Madmax maar één. Daarom krijgt Nessi de bouwmeester (in het bouwvenster vetgedrukt) en mag dus kiezen waar het Palazzo wordt gebplaatst. De Ponte is door Nessi samen met SLC gebouwd: ook hier heeft zij twee kaarten uitgespeeld en SLC maar één. Ook nu is Nessi dus de bouwmeester. De actieve speler mag nu bepalen in welke volgorde de gebouwen worden geplaatst door op het gewenste bouwvenster te klikken.

Bauauswahl

Het gekozen bouwvenster verschijnt nu nogmaals met een rode rand eromheen en de betreffende bouwmeester kan nu hierop klikken en op de gewenste (vrije) plaats bouwen op een eiland. Met de rechter muisknop kan het gebouw gedraaid worden voor het plaatsen. Als er geen of niet genoeg vrije bouwplaatsen zijn (zonder bebouwing of moeras) om een gebouw te plaatsen dan worden de uitgespeelde kaarten afgelegd zonder dat ze enige uitwerking hebben.

Als alle gebouwen van deze ronde zijn geplaatst worden de punten verdeeld. Als er maar één speler kaarten heeft uitgespeeld voor een gebouw dan krijgt alleen hij de punten ervoor. Als er meerdere spelers bij de bouw waren betrokken dan krijgt de bouwmeester het volle aantal punten, alle andere betrokken krijgen de helft (naar beneden afgerond). Op basis van de behaalde punten worden dan de gondels verplaatst door het kanaal: eerst vaart de bouwmeester, dan volgen de andere betrokken spelers om beurten. Hierbij geldt dat op elk veld altijd maar één gondel mag staan! Er wordt daarbij over bezette velden heen gesprongen en die worden niet meegeteld.

Elke speler mag aan het einde van de bouwfase maar kaarten van maximaal twee soorten gebouwen open hebben liggen. Liggen er nog kaarten van een derde soort, dan moet hij alle kaarten van een soort gebouw verwijderen.

Abreißen

Dan verschijnt het "verwijderen"-symbool en moet je een soort gebouw aanklikken in je spelersoverzicht.

Schattegels

Als de gondel van een speler die bij het bouwen was betrokken naast een eiland staat waar er gebouwd werd, dan krijgt deze een schattegel. Bij bruggen is het voldoende om naast één van beide eilanden te staan. Het trekken van schattegels gebeurt voor het verplaatsen van de gondels. De schatten hebben een waarde van 3 - 6 goudstukken. Als er geen tegels meer op voorraad liggen dan hebben de spelers pech.

Moeras droogleggen

Na het bouwen mag de actieve speler nog 0 -2 moerastegels van de eilanden verwijderen om ruimte voor bouwplaatsen te creëren. Daartoe klik je gewoon op de gewenste moerastegels.

Weiter-Pfeil

Als je geen tegels (meer) wilt pakken, klik je op de "verder" pijl.

De moerastegels hebben op de achterkant een waarde staan van 0 - 2. Ze kunnen net als schattegels op elk moment in je beurt worden geruild voor bewegingspunten voor je gondel in een verhouding van 5:1.

Om de tegels te bekijken en te ruilen ga je met je muis naar de geldbuidel linksboven in de hoek:

Gold tauschen

Dan verschijnt er een venster met de voorraad aan goudstukken. Hier kun je op de gewenste tegels klikken en dan de ruil bevestigen met de knop daar rechtsonder van. Schattegels en moerastegels mogen daarbij door elkaar worden gebruikt, overtollig goud vervalt echter bij het ruilen. De schattegels komen aansluitend weer terug in de voorraad.

Kaarten trekken

Na het droogleggen van het moeras moet je nog kaarten trekken. Daarvoor kun je één van de volgende mogelijkheden uitvoeren:

Karte ziehen
 • trek één kaart uit de open liggende kaartenpool of trek een kaart van de stapel
Karte ablegen
 • leg één van je handkaarten open in de kaartenpool en daarvoor mag je drie kaarten trekken

Voor de tweede mogelijkheid gelden de volgende regels:

 • je mag niet eenzelfde kaart afleggen als die al in de kaartenpool liggen
 • het trekken van kaarten mag zowel uit de kaartenpool als van de verdekte stapel
 • als je van beiden wilt nemen moet je eerst de gewenste kaarten uit de kaartenpool nemen en dan de rest van de stapel
 • de kaart die je zelf hebt uitgelegd mag je uiteraard niet meer terugnemen
 • aangezien je maximaal vijf kaarten op je hand mag hebben mag je deze actie niet uitvoeren als je al meer dan drie kaarten op je hand hebt

Als er aan het einde van en beurt meer dan drie kaarten in de kaartenpool liggen dan worden alle kaarten verwijderd en op de aflegstapel gelegd.

Speleinde

Het spel kan op twee manieren eindigen. De eerste manier is als een speler met doelveld (60) heeft bereikt met zijn gondel of er overheen is gevaren. De tweede manier is als alle gebouwen van een soort zijn gebouwd. De spelers die bij de laatste bouw waren betrokken mogen hun gondels nog verplaatsen. Beginnend met de speler links van degene die met zijn actie het spel heeft beëindigd, mogen alle spelers nog moerastegels en schattegels tegen de bekende koers omruilen.

De speler van wie de gondel het verst vooruit staat heeft wint het spel.

Spel voor 2 spelers

Als het spel met twee spelers wordt gespeeld doet Klaus-Jürgen mee, zijn broer Dirk kennen velen nog van Alhambra ;-)

Klaus-Jürgen krijgt geen gondel en geen handkaarten. De actieve speler mag voor of na zijn beurt een kaart van de trekstapel voor Klaus-Jürgen openleggen.

Karte am Anfang ziehen

Als je aan het begin van je beurt een kaart voor Klaus-Jürgen wilt trekken klik je op het rechter symbool. Als je het aan het einde van je beurt wilt doen, klik je gelijk op de de bouw-knop (links).

Karte am Ende ziehen

Als je aan het begin van je beurt geen kaart voor Klaus-Jürgen hebt gepakt dan krijg je aan het einde van je beurt nogmaals de keuze. Hier kun je dan bepalen of je nog een kaart wilt nemen (links) of in deze ronde geen kaart voor Klaus-Jürgen wilt trekken (rechts).

Als deze kaart ervoor zorgt dat er een gebouw moet worden gebouwd en Klaus-Jürgen is de bouwmeester, dan mag de actieve speler bepalen waar het wordt gebouwd. Als de getrokken kaart bij Klaus-Jürgen een derde soort gebouwen open legt, wordt deze zonder uitwerking op de aflegstapel gelegd.