City information

Citizens of To-Peiratiko

Clerical Ranking
PositionTitleNameGuild
1Arxiepiskopos [K16]P@noramixGuild
2Presvuteros [K11]thergothonGuild

Secular Ranking Page 2 3 4 5 >>
PositionTitleNameGuild
1Hobbistas [W19]m4tinaGuild
2Touristas [W20]askafi23Guild
3Hobbistas [W19]tinaklaGuild
4Hobbistas [W19]bergkamp10Guild
5Hobbistas [W19]ioanna_92Guild
6Hobbistas [W19]trojankapotoulisGuild
7Hobbistas [W19]AlexthessgrGuild
8Hobbistas [W19]mikikiGuild
9Hobbistas [W19]felina_fGuild
10Hobbistas [W19]andrew90Guild
11Hobbistas [W19]NEROMYLOSGuild
12Hobbistas [W19]rafaella_baGuild
13Hobbistas [W19]thrillerGuild
14Hobbistas [W19]kosegditGuild
15Hobbistas [W19]nadajiaGuild