Metagame

Hoe alles begon

WeltkarteEr was eens een klein dorpje. Daar stonden twee hutten. En als je geluk had dan trof je daar reizigers op zoek naar spellen. In de loop der tijd kwamen er steeds meer die steeds langer in het dorp bleven. Ze doopten het dorp ARMfeld ter ere van de oprichter, die tenten bouwde en ook een burcht. De dorp werd een stad. Op een dag was echter de stad overvol. Voor velen was het te druk geworden in dit ooit zo vredige dorpje. Ze wilden weer rust hebben. Het was tijd om de wijde wereld in te trekken en overal ter wereld te gaan spelen.

Nieuwe steden werden gesticht. In de Vruchtbare Velden (Feldern der Fruchtbarkeit) ontstond Los Velozes, de stad van de snelle spelers. De mensen vonden daar een rijke hoeveelheid aan hout en ruim voldoende voedsel en wol. Zo gedijde de stad snel. Bij zonsondergang werd het rustiger. Dan hoorde men de stemmen uit NightOwlsHome. Midden in de Vlaktes der Droge Kelen (Ebenen der trockenen Kehlen) ontstond het trefpunt van de nachtbrakers. Hier was nooit een gebrek aan steen. In OldFolksTown en Monte Monaco was er nooit een hongersnood door de visrijke wateren aan de kust. Maar haast overal was een gebrek aan erts. Tot op een dag de eerste mensen zich waagten op het Eeuwige Eis (Ewige Eis), de erstaders waren daar enorm. Maar ook uit de Bergen der Overwinnaars (Bergen der Sieger) kwamen berichten van erstvondsten.

Geen enkele stad had precies die grondstoffen die ze op dat moment nodig heeft. Daarom trokken de mensen uit alle streken regelmatig terug naar ARMfeld om daar op de markt hun grondstoffen te verkopen en nieuwe te verwerven. ARMfeld kreeg telkens een deel van de opbrengsten. Dat stoorde veel van de andere oprichters van steden. Zij streefden hun eigen onafhankelijkheid na. Het idee van een gemeenschap ontstond. De Hanze was geboren. En het begin van een nieuw tijdperk...

De steden

Elke geregistreerde gebruiker die minimaal rang W/K 2 is kan inwoner van een stad worden. Gebruikers die geen inwoner van een stad zijn, zijn burgers van ARMfeld. Wie genoeg heeft van de anonimiteit in de drukte van ARMfeld kan zich gaan oriënteren op de (momenteel) 245 steden steden. Als je leuke mensen hebt gevonden moet je je in de regel wenden tot de burgemeester van de stad. Deze kan de mogelijkheden en procedures voor inburgering uitleggen.

De steden leggen zelf hun belastingtarief vast. De inwoners krijgen afhankelijk van hun rang een eigen thuis. Vanaf rang W/K 12 krijgt men een perceel waar een huis op gebouwd kan worden. Vanaf rang W/K 15 kan in het huis een MultiUser spel worden geplaatst.

In de stad vinden elke maand verkiezingen voor de burgemeester plaats. Elke inwoner mag stemmen en is verkiesbaar. De stemmen worden aan het eind van de maand geteld.

Voor spellen die in de stad gespeeld worden krijgt de stad grondstoffen en taler. Ook voor spellen die door inwoners worden gespeeld in andere steden krijgt de stad grondstoffen.

De functies binnen een stad

Functie Rechten en plichten Dagelijks salaris
geen Hanzestad Hanzestad
Burgemeester
(BGM)
Hij benoemt de andere bestuursleden, beslist wie inwoner mag worden van de stad. Hij bepaalt samen met de thesaurier welke nieuwe gebouwen de stad gaat bouwen. 6 Taler 8 Taler
Loco-burgemeester
(LOC)
Hij heeft - zolang de burgemeester het toestaat - dezelfde rechten als de burgemeester. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het vastzetten (pinnen) van verschillende spelopties in de spelkamers van de stad. 4 Taler 5 Taler
Thesaurier
(THE)
Hij legt het belastingtarief van de stad vast en fiatteert grote uitgaven. Hij breidt de pakhuizen en de schatkamer uit en bouwt de tussenfases van een bouwproject. In niet-Hanzesteden verhandelt hij grondstoffen aan de beurs en geeft de productieorders voor de weverij, smederij en laboratorium. 4 Taler 3 Taler
Stadsvoogd
(VGD)
Hij bepaalt wie in de stad mag spelen en neemt regelmatig deel aan de mediatorenbijeenkomsten (bijeenkomst van stadsvoogden). Tussen de 14e en de 21e van elke oneven maand kiezen de stadsvoogden 4 vertegenwoordigers uit hun midden voor de raad van mediatoren. 3 Taler 4 Taler
Ambassadeur
(AMB)
Deze functie is alleen beschikbaar voor Hanzesteden. Hij bekommert zich om de betrekkingen met andere steden en de grondstoffenhandel. In Hanzesteden geeft hij de productieorders voor de weverij, smederij en laboratorium. - 5 Taler
Magazijnmeester
(MAG)
Hij kan grondstoffen opslaan in de pakhuizen en er weer uithalen. Daarnaast kan hij via een pakhuis grondstoffen afgeven voor de Manager Ranking (contribute). 2 Taler 3 Taler
Opzichter
(OPZ)
Hij kan productieorders geven voor de weverij, smederij en laboratorium. 2 Taler 3 Taler

Inkomsten en uitgaven van een stad

Inkomsten
 • Elk afgerond Single-User spel in de stad geeft de stad een opbrengst van één taler.
 • Elk afgerond Multi-User spel geeft de stad een opbrengst van
  • 2 taler per speler voor een spel dat 10 punten of minder waard is.
  • 3 taler per speler voor een spel dat meer dan 10 punten waard is.
  • grondstoffen, die afhankelijk zijn van de locatie van de stad en het aantal spelers.
 • De steden kunnen per dag een bepaalde hoeveelheid belasting heffen op hun inwoners.
 • Inwoners die de stad uit eigen beweging verlaten betalen 20 taler aan de stad.
 • Donaties van bestuurders.
 • Donaties van gilden.
 • Grondstoffenhandel aan de beurs in ARMfeld of met andere Hanzesteden
Uitgaven
 • Elke stad betaalt dagelijks een aantal doeken, gereedschap en voedsel aan ARMfeld. Het aantal is afhankelijk van het aantal inwoners, de spellen en de bouwprojecten van de stad.
 • Elke inwoner zonder woon- of verblijfplaats kost per dag 20 taler
 • Elke wijziging van een functie in het bestuur kost 20 taler.
 • Elke vermelding op de zwarte lijst kost een taler.
 • Elke uitzetting van een inwoner kost 20 taler.
 • Nieuwe gebouwen (taler + grondstoffen).
 • Donaties aan gilden.
 • Stedenyells
 • Grondstoffenhandel aan de beurs in ARMfeld of met andere Hanzesteden
 • Donaties voor de manager ranking

Rangvolgorde van steden in de manager

De rangvolgorde van de steden bepaalt welke kamers in de Spelmanager voor de individuele spellen worden aangeboden. Om de positie in de manager ranking te verbeteren is er voor een stad de mogelijkheid om grondstoffen te doneren. Hierbij moet je opletten dat

 • donaties geleidelijk vervallen.
 • de bijdrage van gedoneerde grondstoffen niet proportioneel is tot de geldende beurskoers van die grondstof.
 • rijkere steden hebben een slechtere positie dan armere steden.
 • de lopende spellen in een stad een zeer dynamisch uitwerking hebben op de positie.

De donaties kunnen door bestuurders van een stad worden uitgevoerd door grondstoffen en/of taler te verplaatsen naar de "Contribute" optie in de pakhuizen.

Het stichten van een nieuwe stad

Om een stad te stichten heb je 5 gebruikers nodig die gezamenlijk minstens 8000 punten bij elkaar hebben gespeeld. Daarnaast moeten ze al ervaring hebben opgedaan met de metagame.
Eén van de stad-admins moet toestemming verlenen aan de stichting van de stad

 • Diegene die de stad sticht wordt burgemeester. Bij de eerste maandwissel na de stichting vinden er geen verkiezingen voor een burgemeester plaats.
 • Een nieuwe stad krijgt als startkapitaal 1660 taler, 400 hout en 10 stuks gereedschap.
 • In de eerste 30 dagen hoeft een nieuwe stad geen verzorging te betalen.
 • Elke stad krijgt een eigen forum en een verwijzing naar een eventuele homepage van de stad.
 • De bestuursleden krijgen een dagelijks salaris van ARMfeld.

De gilden

Door het bouwen van een handelshuis wordt een stad een Hanzestad. Vanaf dit moment spelen de gilden een rol in de stad. Voor elk MultiUser spel is er een gilde. Elke inwoner van een Hanzestad kan lid worden van een gilde, maar je kunt slechts lid zijn van één gilde! Daarbij heb je de keuze tussen je vijf meest gespeelde spellen. Dit is telkens gebaseerd op het aandeel dat je hebt in de totale hoeveelheid van dat spel van alle gebruikers van Brettspielwelt. Daarbij wordt alleen rekening gehouden met spellen die je minstens 20 keer en tevens minimaal een keer in de afgelopen 31 dagen hebt gespeeld.

Elk gilde heeft een gildenmeester. De procedure voor zijn aanstelling vind je hier. Gilden hebben de taak om hun spel in BSW te promoten. Ze moeten de regels uitleggen en verduidelijken (instructeur) en de beste spelers uitdagen (toernooileider).

Elk gilde kan een eigen gildenhuis laten bouwen. Totdat dit is gebeurd gebruiken de gilden het gezamenlijke gildenhuis in ARMfeld. Het eigen gildenhuis moet door een stad worden gebouwd. De gildenmeester moet daarvoor overeenstemming zien te bereiken met een burgemeester aangezien de stad de bouwkosten betaalt.

Elk gilde heeft een eigen forum en kan een verwijzing naar een eigen homepage invoeren. Het gilde kan een stad financieel ondersteunen als die stad bijvoorbeeld een speciale interesse in dit spel toont.

Het bestuur van een gilde

Functie Rechten en plichten Maandelijks salaris
Gildenmeester
(GDM)
Hij benoemt de instructeur en de toernooileider. Hij kan geld doneren aan steden. 200 Taler
Instructeur
(INS)
Hij is verantwoordelijk voor de verspreiding van het spel en het aantrekken van nieuwe leden. Hij organiseert uitlegronden en ondersteunt de tutoren. 200 Taler
Toernooileider
(TNL)
Hij kan toernooien voor zijn spel organiseren en loterijen uitschrijven. 100 Taler

Inkomsten en uitgaven van een gilde

Inkomsten
 • Elk afgerond spel van die soort in een stad levert het gilde een of meerdere taler op.
 • Donaties van Hanzesteden.
Uitgaven
 • Loterijen, prijzengeld voor toernooien.
 • Donaties aan steden.
 • Gildenyells

De stad-admins

Sinds juni 2010 is de traditionele maandelijkse Alderman afgelost door een team van stad-admins. Deze voeren de taken uit die vroeger door de Alderman werden uitgevoerd:

 • Toestemming bij het stichten van steden
 • Hulp aan steden die problemen hebben met de verzorging
 • Opnieuw toewijzen of reanimatie van "dode" steden
 • Hulp bij vragen over de steden en de metagame
 • Plaatsen van het nieuws en het Motto van de dag (MotD)

De stad-admins zijn te bereiken in /channel Consulat of direct per /tell.

de stad-admins zijn:
Spelernaam
ArcEnCiel
Lammkeule
McCartney
gelberfrosch
tencc