Als burgemeester bouwen in de stad

Als de burgemeester wil bouwen schakelt hij rechts bovenin het venster het bouwmenu in. Het kan handig zijn om het venster van de client wat groter te maken. De thesaurier hoeft tijdens het bouwen niet aanwezig te zijn, hij kan een bouwvoorstel ook op een later tijdstip fiatteren.

Na het activeren van het bouwmenu verschijnen er extra tabbladen. Je kan hiertussen bladeren met de kleine gele pijlen. Bij het bouwen wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten ondergrond, objecten en gebouwen. De objecten en gebouwen hebben geen standaard ondergrond dus kunnen hiermee willekeurig gecombineerd worden.

Tabblad: Ondergrond

De ondergrond bestaat uit verschillende lagen. Op dit moment zijn 7 van de 16 mogelijkheden in gebruik. De onderste laag is water, gevolgd door woestijn en onbewerkte gronden. Dan volgt een akkerlaag en diverse weides en bloemen. De laatste twee tonen modderpaden en tenslotte de geplaveide straten.

Overgangen tussen de lagen worden automatisch vormgegeven. Waarbij de hogergelegen laag steeds maatgevend is voor de overgang. Zo krijg je bij bijvoorbeeld water en weide een geleidelijke overgang terwijl er met geplaveide straten een "harde" en hoekige overgang is. Het gebruik van water als onderste laag bepaalt dus niet hoe de overgang wordt.

Om de ondergrond aan te passen selecteer je eerst een willekeurig grote rechthoek op de kaart. Dan kies je een van de beschikbare lagen uit. De meeste lagen bevatten meer dan één ondergrond. Deze kan je bekijken door op de laag te klikken, de muisknop vast te houden en dan naar links en rechts te bewegen. Heb je de gewenste ondergrond gekozen dan kan je met een klik op de "Setzen" knop deze plaatsen. Als de "Setzen" knop niet zichtbaar is moet je het venster even groter maken of scrollen.

Hierna ga je naar het laatste tabblad met bouwkosten.

Tabblad: Bouwkosten

Hier kan je de benodigde bouwkosten controleren en het bouwvoorstel opslaan ("Speichern"). Om het voorstel te annuleren als het te duur wordt of niet bevalt kan op de "Undo"-knop worden geklikt.

Als de burgemeester iets in de stad heeft gebouwd dan moet de thesaurier dit nog bevestigen met de "Okay"-knop. Daarvoor gaat hij naar dit tabblad en geeft zijn toestemming.

Tabblad: Objecten

Om objecten te bouwen activeer je dit tabblad. Hier zie je de verschillende objecten in groepen samen. Om te bouwen markeer je in de stad de plaats die je wilt bewerken. Je kunt een enkel veld bewerken, maar ook gelijk een groter vlak net als bij de ondergrond.

Als je het te bewerken gebied hebt gemarkeerd klik je in het bouwmenu het gewenste object aan. Ook hier kan je door de verschillende groepen naar links en rechts scrollen met ingedrukte muisknop. De rode X betekent dat de objecten in het gemarkeerde gebied worden verwijderd (de groep met de rode X bevat ook nog andere objecten).

Heb je gevonden wat je zocht dan klik je op de "Setzen" knop om het te plaatsen.

Vervolgens moet het voorstel nog worden opgeslagen en bevestigd zoals hierboven onder "Bouwkosten" beschreven.

Tabblad: Gebouwen

Net als bij de ondergrond en objecten kan je hier de verschillende gebouwen met een links/rechts beweging van de muis (terwijl je de muisknop ingedrukt houdt) doorzoeken. Een klik op de gewenste plek maakt het bouwvoorstel zichtbaar voor de burgemeester en de thesaurier.

Het bouwen van gebouwen met spelkamers gebeurt in fasen. Het aantal fasen van een gebouw alsmede de bouwkosten vind je in de bouwkosten tabel.

De eerste fase bouwen de thesaurier en burgemeester gezamenlijk; de burgemeester kiest de bouwplaats en het gebouw uit, plaatst deze en slaat het voorstel op zoals hierboven beschreven. Na het "Okay" van de thesaurier is hiermee het fundament geplaatst. Het gebouw wordt nu beschouwd als een bouwplaats en de locatie is nu bezet. Er kan zich een onbeperkte hoeveelheid bouwplaatsen in een stad bevinden. Zij verhogen echter wel de benodigde verzorging.

In dit stadium kan de bouwplaats zonder verlies van grondstoffen weer worden verwijderd. Daarvoor moet de burgemeester op de bouwplaats eerst de op "Abreissen"-knop klikken. De thesaurier moet dit binnen 10 seconden bevestigen met dezelfde knop.

Baustelle

Alle verdere tussenfases worden door de thesaurier gebouwd als hij zich naar de bouwplaats begeeft en deze eenvoudig met één of meerdere fases uitbreidt. Daarvoor moet hij op de knop "Stufe bauen" klikken waarbij de benodigde grondstoffen voor deze fase verbruikt worden. Indien een gebouw maar uit 1 fase bestaat wordt deze stap overgeslagen.

De laatste fase kan pas door de thesaurier worden gebouwd nadat de burgemeester de naam van het gebouw (rechter grijze veld) en het spel (indien nodig, linker grijze veld) ingevoerd heeft en met de Enter-toets heeft bevestigd. Hierna volgt een servermelding in de chat. Dit kan hij op elk willekeurig moment doen en tot aan de afronding van de bouw (de laatste fase) nog veranderen. Ook kan de bouwplaats door de burgemeester en thesaurier op elk moment weer afgebroken worden. De tot dan toe verbruikte grondstoffen vervallen dan.

Bij gebouwen met meerdere kamers (burcht, vesting en kathedraal) worden alle spellen achter elkaar ingevoerd, gescheiden door een komma en zonder spaties.

Voorbeeld: Venedig,NotreDame,TurnIt

In bovenstaand plaatje is de eerste van drie fases van een heksenhuis reeds gebouwd. De witte getallen geven de voor een fase benodigde grondstoffen en taler aan.

De thesaurier rond het project af met een klik op "Stufe bauen".

Het uitbreiden van een pakhuis en de schatkamer vindt op een gelijke wijze plaats. De thesaurier kan in een reeds gebouwd pakhuis op de "Stufe bauen"-knop klikken om een verdieping toe te voegen.

Tabblad: Kavels

Het toewijzen van kavels is ook de taak van de burgemeester. Daarvoor vult hij in het invoerveld de naam in van de toekomstige eigenaar en plaatst de kavel op dezelfde manier als een ondergrond (zie hierboven) en deze moet ook door de thesaurier worden bevestigd. De grootte van de kavels kan vrij worden gekozen. Daarnaast kunnen inwoners meerdere kavels krijgen die ook allemaal een nieuw kamernummer zullen hebben.

Bij gebruikersnamen met bijzondere tekens kan het toewijzen van kavels lastig zijn. In zulke gevallen kun je het beste contact opnemen met een admin.

Stadsgrenzen uitbreiden

De burgemeester kan het oppervlak van de stad vergroten. Met behulp van het commando /extendland deltaX deltaY kan het oppervlak met telkens 20x20 velden worden vergroot. De thesaurier moet de uitbreiding met het commando /extendland yes bevestigen. De ingevoerde getallen voor deltaX en deltaY verschuiven het oude stadsaanzicht met die waarden.

Beispiel: /extendland 0 20

Landerweiterung Landerweiterung Landerweiterung