Commando's rondom het spelen

Met behulp van de Spel tool kun je ook veel van de functies uitvoeren, die bij de commando's op deze pagina worden beschreven.

Hoe start ik een spel?

/join
Om mee te doen in een nieuw spel. Met parameter x kan je in een lopend spel binnenstappen op plek x, wanneer je bijvoorbeeld door verbindingsproblemen Brettspielwelt hebt moeten verlaten. In dit geval moeten de andere spelers met een /accept toestemmen of met een /refuse tegenstemmen. Dit kan ook gedaan worden met behulp van de Spel tool gedaan worden.
/start
Om het spel te starten nadat iedereen is binnengestapt. Dit kan ook met behulp van de Spel tool gedaan worden.
/startnosave
Om het spel te starten zonder dat er gewaardeerd gaat worden nadat iedereen is binnengestapt (handig om een spel te proberen en te testen).
/option ...
In een aantal spellen kunnen er varianten worden gekozen t.o.v. het standaard spel. Dat kan met dit commando. De variant moet voor de start van het spel worden gekozen. Kijk voor de opties bij de handleiding van het spel of gebruik '/option help'.
Bijvoorbeeld: /option fluss om te starten met De Rivier bij Carcassonne.
Met behulp van de Spel tool kun je ook alle beschikbare opties zien en activeren.

Algemene spelopties:

/option invisible
Deze optie zorgt ervoor dat de betreffende kamer niet in de Spel manager wordt getoond.
/option drawseat
Hiermee wordt de volgorde van de spelers in het spel bij de start willekeurig verdeeld. De startspeler wordt daarnaast ook altijd door toeval bepaald (met of zonder drawseat aan).
/option host
Met deze optie wordt de speler die als eerste een spel is ingestapt de "baas" van de speltafel. Alleen deze speler kan opties aan of uitzetten, het spel starten en een gameyell doen.
/option start X
Met deze optie wordt de speler op plaats X startspeler.
/spielinfo
Geeft actuele informatie over het spel.
/option result KANAAL1[,KANAAL2,...,KANAALX]
Hiermee wordt het resultaat van het spel getoond in het opgegeven kanaal of kanalen.

Außerdem gibt es zu vielen Spielen noch spielspezifische Optionen, die in der Spielanleitung der jeweiligen Spiele näher erklärt werden.

Wat te doen als er problemen zijn?

/reset
Om het spelbord opnieuw klaar te zetten nadat een spel is beëindigd. Dit kan ook gedaan worden met behulp van de Spel tool gedaan worden.
/remove NAAM
Je stelt voor een speler te verwijderen uit het spel. Dit kan handig zijn als iemand verbindingsproblemen heeft en niet meer reageert, maar zijn 'lijk' is nog aanwezig en bezet nog een plek die daardoor niet door iemand kan worden overgenomen.
Let hierbij op de correcte manier van omgaan met commando's.
/accept
Hiermee stem je in met een voorstel om iemand te verwijderen of om een plek in te nemen in een lopend spel.
Dit kan gebeuren als iemand door verbindingsproblemen weg was en weer mee wil doen of dat er een vervanger is voor iemand die niet meer terugkomt. De meerderheid in levelpunten beslist ( accept <-> refuse ). Dit kan ook gedaan worden met behulp van de Spel tool gedaan worden (Ja/Nein -knoppen).
/refuse
Hiermee stem je tegen een voorstel om iemand te verwijderen of om een plek in te nemen in een lopend spel.
Dit kan gebeuren als iemand door verbindingsproblemen weg was en weer mee wil doen en je hiermee wilt voorkomen dat iemand anders de plek inneemt.
De meerderheid in levelpunten beslist ( accept <-> refuse ). Dit kan ook gedaan worden met behulp van de Spel tool gedaan worden (Ja/Nein -knoppen).
/masterreset
Je stelt voor een lopend spel af te breken. De stemming gebeurt met /accept en /refuse (werkt pas vanaf de rang W/K 5).
/savegame [id] [Kommentar]
beantragt ein laufendes Spiel abzuspeichern (erst ab dem Rang Geselle). Die Abstimmung erfolgt mit /accept und /refuse und muss einstimmig akzeptiert werden.
Ist die id nicht angegeben wird, falls vorhanden, einer der 5 freien Speicherplätze ausgewählt. Durch Angabe der id kann man einen vorhandenen Spielstand überschreiben.
Wird ein Kommentar mit angegeben, wird er bei der Auflistung der gespeicherten Spiele (siehe /loadgame) mit ausgegeben.
Gespeicherte Spielstände werden beim laden oder spätestens nach 30 Tagen automatisch gelöscht.
/loadgame [id]
läd ein zuvor mit /savegame gespeichertes Spiel. Hierzu muss man sich in einem passenden Spielraum befinden. Alle Spieler, die im gespeicherten Spiel mitgespielt haben und sich im gleichen Raum befinden, werden automatisch wieder an ihre Plätze gesetzt.
Wird keine id angegeben, werden alle gespeicherten Spielstände aufgelistet.

Hoe kan ik bij anderen in de kaarten meekijken?

/peek x
Hiermee is het mogelijk om bij andere spelers in de kaarten mee te kijken (x geeft de postie aan de speltafel aan van de speler).
Voorwaarde: één van de beide betroffen spelers moet minimaal een rang van W/K 6 hebben.
/allowpeek yes|no
Staat het al dan niet toe een toeschouwer bij je in de kaarten mee te laten kijken.