Netiquette - Omgaan met commando's in BSW

Deze wegwijzer heeft als doel een raamwerk te bieden voor het gebruik van enkele aggressieve commando's die misbruikt kunnen worden. Een redelijk en bedachtzaam gebruik van deze commando's draagt ertoe bij dat BSW voor iedereen een plek is waar leuk gespeeld kan worden en je het niet met anderen aan de stok krijgt, maar je alleen met het tactische spelinzicht van je medespelers rekening moet houden.

Overzicht van de individuele commando's.

/remove (geen beperking voor rangen)
Het /remove commando dient ertoe een medespeler die niet meer reageert of op een andere manier het spelverloop behoorlijk verstoort (bijvoorbeeld zonder te vragen het spel is binnengestapt en gelijk is begonnen) uit het lopende spel te verwijderen. Indien mogelijk is het wenselijk dat alle andere spelers het erover eens zijn zo te handelen. Mogelijk misbruik ligt erin dat de hoogste speler in rang een andere speler op deze manier bijna in zijn eentje uit een lopend spel kan verwijderen zonder dat de andere medespelers hiermee akkoord gaan.
/ping (vanaf level 3)
Het /ping commando is uitsluitend bedoeld om een korte mededeling met geluid naar een andere gebruiker te sturen, alsof je wilt zeggen: "Hoi, ik wil graag even je aandacht!" Herhalend pingen met langere tussenpozen kan daarbij nuttig zijn, maar niet het veelvuldig gebruik van het commando binnen een minuut. Als bijwerking van het /ping commando kan er bij sommige computers een overbelasting van het werkgeheugen optreden, zodat de gebruiker die gepingt wordt gedwongen is een aantal programma's te sluiten of de computer opnieuw op te starten. Het veelvuldig gebruik van het commando waarbij een mogelijke crash van de computer op de koop toe wordt genomen wordt als misbruik beschouwd.
/masterreset (vanaf level 5)
Het /masterreset commando heeft als doel om een "dood spel" terug te zetten zonder dat deze op normale wijze gewaardeerd wordt. Een spel is "dood" als er minstens één gebruiker het spel heeft verlaten, niet meer terugkomt en er geen vervanger is te vinden. Ook kan het worden gebruikt om het spel terug te zetten met instemming van alle medespelers om een laatkomer alsnog mee te laten doen. Het gebruik van het commando door de hoogste in rang in zijn eentje kan als misbruik worden gezien indienhet terugzetten het lopende spel afbreekt waarin hij aan het verliezen was en zo dus het verlies afgewend wordt.
/summon (vanaf level 10)
Het /summon commando heeft als doel een gebruiker met een lagere rang naar de huidige kamer te halen. Het zou alleen gebruikt mogen worden als de andere gebruiker hiermee akkoord gaat of je daarvan uit kan gaan, bijvoorbeeld als een gebruiker een kamer niet kan vinden waarin hij heeft afgesproken om te gaan spelen. Het /summon commando gebruiken om iemand bij je te halen die daar geen toestemming voor heeft gegeven wordt als misbruik beschouwd, helemaal als de betreffende gebruiker al in een lopend spel meedoet. Als uitzondering op mogelijk misbruik kunnen die gevallen zijn wanneer een speler een lopend spel heeft verlaten om ergens anders in BSW wat te gaan rondhangen. In dit geval dient er wel eerst via een /tell om terugkeer te worden gevraagd en ook iemand met /summon dan uit een lopend spel te halen dient te worden vermeden.
/beam (vanaf level 11)
Het /beam commando heeft als doel een gebruiker met een lagere rang naar een andere kamer te sturen. Het zou alleen gebruikt mogen worden als de andere gebruiker hiermee akkoord gaat. Dit kan vooral worden gebruikt als de betreffende gebruiker nog onervaren is met het omgaan met commando's van BSW en om hulp vraagt. Wordt een gebruiker tegen zijn wens met een /beam commando naar een andere kamer gestuurd dan is dit misbruik. Als een speler echter de aanwezige gebruiker in de kamer beledigt of op een andere manier erg storend bezig is, kan het commando bij wijze van uitzondering worden gebruikt. Echter wel nadat de gebruiker al eerder is gevraagd de kamer te verlaten.
/kick (vanaf level 13)
Het /kick commando heeft als doel een gebruiker met een lagere rang die meer dan één keer is ingelogd (steekwoord: "lijk") of een overbodige puppet uit BSW te gooien. In beide gevallen moet de gebruiker repectievelijk de eigenaar van de puppet met de maatregel akkoord zijn. Het kicken van een gebruiker tegen zijn wil wordt bijna altijd als misbruik beschouwd. Het kicken van een puppet is alleen dan toegestaan wanneer de betreffende puppet de gebruiker erg heeft lopen irriteren (wel chatlog bewaren).
// (vanaf level 14)
Het // commando is bedoeld om leuke dingen mee te doeen. Het plezier houdt echter op als je door het imiteren van andere gebruikersnamen irritatie veroorzaakt of de reputatie van de betreffende gebruiker beschadigt.