Gildencommando's

Hier worden alle commando's toegelicht die te maken hebben met de gilden binnen Brettspielwelt.

Commando's voor alle gebruikers

/possibleguilds
Toont je de vijf mogelijke gilden waarvan je lid kan worden als inwoner. Gedetailleerdere informatie vind je in je eigen spelerinfo.
/accedeguild SPEL
Hiermee treedt je toe tot een gilde. Voordat je dit doet moet je echter het commando /possibleguilds hebben uitgevoerd om te zien welke gilden je kunt betreden.
/guildroom SPEL
Je wordt direct naar het gildenhuis gebracht van het betreffende spel. Als alternatief kun je in plaats van de naam van het spel ook de id van het spel invoeren.

Commando's voor alle gildenleden

/resignguild
Met dit commando verlaat je het gilde (kosten: 20 taler).
/candidate guild yes|no
Hiermee activeer of deactiveer je je kandidatuur voor de post van gildenmeester.
/setstatement TEKST
Je stelt de gildenmeester een (kritische) vraag. Maar wees voorzichtig, stemmen daarna meer mensen op de gildenmeester dan op jou, dan verlies je invloed!
/initiatedistrust
Je dient een motie van wantrouwen in tegen je gildenmeester.
Meer uitleg over deze commando's vind je op de pagina over invloed en de gildenmeester.

Commando's afhankelijk van de rang in het gilde

Nieuw gildenlid (Gildenneuling) - Rang 0:

/add guild NAAM
Hiermee kun je een persoon aan de gildenlijst toevoegen.
/delete guild NAAM
Hiermee kun je een persoon van de gildenlijst verwijderen.
/list guild
Hiermee zie je alle personen die op de gildenlijst staan.
/guildonline
Hiermee zie je alle personen die van de gildenlijst online zijn.

Gildenstarter (Gildeninitiat/in) - Rang 1:

/listgame
Toont alle kamers waarin op dat moment een spel van het gilde loopt.

Gildenbroeder/zuster (Gildenbruder/schwester) - Rang 2:

/setwappen on
Hiermee activeer je het gildenwapen in je info.

Gildenschrijver (Gildenschreiber) - Rang 3:

/setresiwappen on
Hiermee toon je een gecombineerd steden/gildenwapen in je huis.

Gildeningewijde (Gildeneingeweihte/r) - Rang 4:

/anti// on
Hiermee stel je het //-commando buiten werking (zie commando's voor tutoren).

Gildenoudste (Gildenältester) - Rang 5:

/gshout
Hiermee kun je over alle spelkamers van het spel van het gilden roepen.

Commando's voor de gildenmeester

/assignguild NAAM AMBT
De gildenmeester benoemt NAAM tot toernooileider (Turniermeister) of instructeur (Lehrmeister) van het gilde. Voor AMBT moeten de duitse namen voor de bestuursfuncties worden gebruikt, dus Turniermeister of Lehrmeister.
/guildurl URL
De gildenmeester stelt de homepage van het gilde in. Vergeet daarbij niet om http:// ervoor te zetten!
/support STADNUMMER TALER
Abzgl. 10 % Steuern kannst du als Gildenmeister einer Stadt Geld überweisen (Maximum 10000 Taler/Tag).
Voorbeeld: /support 135 1111 - Hiermee doneert het gilde 1.000 taler netto aan de stad C135 (10% wordt dus afgetrokken).
/maybuild
De gildenmeester geeft de stad waarin hij zich op dat moment bevindt toestemming om het gildenhuis te bouwen voor zijn gilde. Zodra het gildenhuis in een andere stad wordt gebouwd, wordt daarmee het oude gebouw afgebroken!
/elovisible on|off
Schakelt het tonen van de ELO-ranking in of uit voor het gilde.
/setstatement TEKST
De gildenmeester beantwoordt hiermee een door een lid gestelde (kritische) vraag.
/yell 6 TEKST
Buldert de TEKST door de hele wereld (met volume 6). Het yellen kost het gilde 0,5 % van het vermogen van het Gilde. Dit kan ook door de toernooileider en de instructeur worden gedaan.

Commando's voor de toernooileider

/startlottery LOOPTIJD TALER
De toernooileider start hiermee een loterij. De looptijd moet tussen 3 en 7 dagen zijn ingesteld. De prijs moet tussen de 500 en 5000 taler liggen.
Voorbeeld: /startlottery 3 500
/drawlottery
De toernooileider voert de loterij uit (trekt dus een lot en er wordt uitbetaald).
/schiri NAAM
Hiermee benoemt de toernooimeester een speler (dat kan ook zichzelf zijn) tot scheidsrechter (van een toernooi).
/schiri NAAM on|off|switch
Hiermee kan een toernooimeester zijn status als scheidsrechter tijdelijk aanpassen.

Commando's voor scheidsrechters

De volgende commando's kunnen alleen door scheidsrechters worden uitgevoerd. Scheidsrechters hebben extra bevoegdheden in toernooikamers.

/newroom SPEL turnier
Hiermee open je een nieuwe toernooikamer.
/listroom turnier |SPELNAAM
Geeft een lijst van alle niet lege toernooikamers met dat spel in BrettspielWelt (dit commando is niet beperkt tot scheidsrechters).
/turnier NIVEAU
Stelt het niveau van een toernooi in.
/tname NAAM
Stelt de naam van een toernooi in.
/turl URL
Stelt de homepage (URL) van een toernooi in. Vergeet daarbij niet om http:// ervoor te zetten!
/tstart A-Z optie1[:waarde],optie2[:waarde],[...]
Met dit commando kunnen meerdere toernooikamers tegelijkterij gestart worden.
A-Z staan voor de kamernummers, maar gebruik niet de letter ervoor (bijv. voor T1 alleen 1 invullen). Daarnast kunnen ook de startopties ingevuld worden. Moet er achter een optie een waarde ingevuld worden, dan kun je dit met een dubbele punt aangeven.
Voorbeeld: result:Siedler-resultaten
Om bepaalde opties te deactiveren kun je deze met een uitroepteken aangeven.
Voorbeeld: !ritter
Het complete commando voor 10 toernooikamers (T1-T10) met de opties "turnier" en "result", maar zonder "ritter" is dus:
Voorbeeld: /tstart 1-10 turnier,result:Siedler-resultaten,!ritter
/ooption A-Z optie1[:waarde],optie2[:waarde],[...]
Hiermee kunnen opties voor Olympische kamers worden vastgesteld. Dit gebeurt op dezelfde manier als het commando /tstart.
Daarnaast kunnen opties vastgezet (gepinned) worden. Om dit te doen vul je de optie gewoon in hoofdletters in.
Voorbeeld: Siedler met een gepinnde Turnier optie: /ooption 1-10 TURNIER
/toption A-Z optie1[:waarde],optie2[:waarde],[...]
Hiermee kunnen opties voor toernooikamers worden bepaald. Dit gebeurt op dezelfde manier als het commando /ooption.