Het spel BlackBox

Werkzeugleiste

Door het klikken op de knop "BlackBox" wordt het spel "BlackBox" geopend.

Je kunt het venster sluiten met de rode X in de rechter bovenhoek. Door te klikken op het blauwe vraagteken ernaast krijg je help informatie over deze tool.

Met het configuratiescherm kan je de knop in de Toolbar tonen of weghalen.

Het spel

Ziel ist es, herauszufinden, auf welchen Positionen die fünf Atome sitzen. Dazu kann man Strahlen in die BlackBox schicken (auf die Kreise am Rand klicken), mit deren Ergebnissen man die Positionen ermitteln soll.

Spielfeld Strahlen

Die Strahlen werden an jedem Atom (um 90 Grad) abgelenkt oder absorbiert. Ein Strahl kann in der BlackBox durchaus mehrmals abgelenkt werden! Es gibt mehrere Möglichkeiten, die durch die Farben im angeklickten Kreis unterschieden werden können:

GRIJS (= Absorptie)

Der Strahl trifft genau auf ein Atom und wird absorbiert. Er kommt nicht mehr aus der Box heraus (im Beispiel: Strahl bei 12 oder nicht gezeichnet 4/9/30 u.v.m.).

WIT (= Terugkaatsen)

De straal verlaat de Blackbox weer op de aangeklikte plaats. Dit kan twee oorzaken hebben:

  1. De straal wordt de box ingestuurd op een plek waarnaast aan de rand een atoom ligt. De straal in het plaatje op positie 31 wordt zo door de atoom die aan de rand naast positie 32 ligt direct teruggekaatst (en als er geklikt wordt op 3, 24, 7).
  2. De straal komt in het 'afbuigbereik' van twee atomen zodat deze zowel naar links als naar rechts afgebogen zou worden. Dan wordt deze teruggekaatst naar de richting waar hij vandaan kwam. In het plaatje is dit bijvoorbeeld de straal vanaf positie 8 die wordt teruggekaatst door de twee atomen midden in de box, zodat de straal weer op positie 8 de box uit komt (hetzelfde gebeurt geklikt wordt op 18).

KLEUREN (= Afbuiging)

Komt een straal binnen het 'afbuigbereik' van een atoom dan wordt deze van richting verandert. Dit afbuigbereik wordt gevormd door de 4 velden die diagonaal grenzen aan het veld waar het atoom zich bevindt (samen met het atoom zelf vormen ze dus een X). Komt de straal in een van deze vier velden dan wordt deze wat betreft richting van de atoom af gestuurd. In het plaatje is dit bijvoorbeeld de straal vanaf positie 21 die naar positie 10 wordt afgebogen (en van 14 naar 2, 19 naar 28 en 26 naar 25).

De punten

Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk punten te bereiken! In het midden kies je de 5 plaatsen uit waar je denkt dat de atomen zich bevinden en klik je op "Oplossen". Daarna geven de rode punten in de box aan waar de atomen werkelijk zitten. Elke gekleurd rondje (wit, grijs of andere kleur) telt voor 1 punt en een verkeerd gekozen atoom in het midden voor 5 punten. Kies je bijvoorbeeld na de "Start" 5 verkeerde plekken en klik je vervolgens op "Oplossen" dan heb je 25 punten (hetgeen een slechte score is uiteraard)!

Ein allzu schlechter Schnitt bei sehr hoher Spieleanzahl kann, wie bei vielen Singleuserspielen, zu Aufstiegssperren führen!