Definitie van de menu's

Menu's in de toolbar

Werkzeugleiste

Door het kliken op de knop "Menu" worden de menu items getoond die je in je .prop file hebt gedefinieerd.

Met het configuratiescherm kan je de knop in de Toolbar tonen of weghalen.

Alternatieve optie: menu's als aparte regel in de toolbar

Menüleiste

Door de parameter MenuBar = on in je .prop file te zetten kun je de eigen menu's ook als een aparte regel boven de knoppen van de toolbar tonen.

Het is aan te bevelen slechts een van de twee opties te gebruiken aangezien anders vastgelegde sneltoetsen ook door beide menu's geïnterpreteerd en uitgevoerd worden!