Yell

Het yell commando

Met /yell 1|2|...|7 TEKST bulder je door heel BSW een TEKST met volume 1-7.

Elke speler vanaf rang W/K 16 kan in principe met volume 1 yellen. Dit kan net zolang als voor hem of haar dit volume niet (voor een maand) geblokkeerd is. Het blokkeren kan gebeuren door te veel negatieve waarderingen (zie hieronder). Volume 1 is ook het standaard volume als er niets is opgegeven.

De beschikking over volumes 2-4 hangt af van de waarderingen van je yells. In het begin is het volume 2 voor je vrijgegeven. De kosten voor het yellen op volume 1-4 hangen af van het aantal 'toehoorders' en bedragen 2 + (toehoorders/20) taler (afgerond).

Met volume 5 kan door bestuurders van een stad worden geyelld. Dit kost 0,5% van het vermogen van hun stad.

Met volume 6 kan door bestuurders van een gilde worden geyelld. Dit kost 0,5% van het vermogen van hun gilde.

Met volume 7 kunnen alleen admins (beheerders van BSW) en de Alderman yellen. Deze yells kunnen niet onderdrukt worden.

Yell tool openen

Werkzeugleiste

Door het klikken op de knop "Yell" wordt de tool geopend.

Je kunt het venster sluiten met de rode X in de rechter bovenhoek. Door te klikken op het blauwe vraagteken ernaast krijg je help informatie over deze tool.

Met het configuratiescherm kan je de knop in de Toolbar tonen of weghalen.

Beschrijving

Yellfenster

In het bovenste deel van de Tool zie je de 'Yell-o-meter'. Hier zie je met welke volumes onlangs een of meerdere yells zijn gedaan. Hoe hoger de meter uitslaat hoe meer yells er zijn geweest.

In het midden zie je de volumeregelaar.

In het onderstel deel worden de yells getoond van de afgelopen 60 seconden.

De volumeregelaar

De volumeregelaar kan worden gebruikt om in te stellen welke yells je wilt horen. Standaard staat de regelaar op Admin, zodat alleen yells van de admins getoond worden in het hoofdscherm. Zet je de regelaar bijvoorbeeld op 3 dan krijg je alle yells die een volume van 3 of hoger hebben. De kleur van de regelaar (groen of rood) geeft aan of je zelf op het aangegeven volume kan yellen (voor zover je aan de rangvoorwaarden voldoet).

Om de instelling op de slaan moet je de Yell tool uit het BSW venster slepen (!) en daarna in de hoofdchat het commando /save invoeren.

Waarderingen in de Yell tool

De yells van de laatste 60 seconden kan je positief of negatief waarderen. Daarvoor klik je simpelweg op de bijbehorende symbolen die verschijnen als je de muis over een getoonde yell beweegt. Elke yell kan slechts eenmalig door je worden gewaardeerd, daarna verdwijnt deze uit de tool.

Aan de hand van de waarderingen wordt bepaald tot welk volume (1-4) diegene in de toekomst kan yellen. Overwegend positieve waarderingen geven toegang tot de hogere volumes en negatieve waarderingen blokkeren deze juist (voor een maand).

Waarderingen via het pull-down menu

Werkzeugleiste

Je kunt ook door het klikken op de pijl rechts naast de knop het volume direct instellen en yells waarderen.