Het spel Sudoku

Werkzeugleiste

Door het klikken op de knop "Sudoku" wordt het spel "Sudoku" geopend.

Je kunt het venster sluiten met de rode X in de rechter bovenhoek. Door te klikken op het blauwe vraagteken ernaast krijg je help informatie over deze tool.

Met het configuratiescherm kan je de knop in de Toolbar tonen of weghalen.

Beschrijving van het spel

Sudoku Spielfeld

De afbeeldingen in deze handleiding zijn in het Duits. Online kan het gehele spel ook in het Nederlands worden gespeeld!

Het speelveld bestaat uit een raster van 3x3 blokken die telkens in 3x3 velden verdeeld zijn. Een deel van deze velden is al telkens met één cijfer gevuld, de anderen bevatten de cijfers 1 tot en met 9 (hulpcijfers bij het oplossen).

Doel van het spel is om in alle velden één getal van 1 tot en met 9 in te vullen. En wel op zo'n manier dat elk getal van 1 tot en met 9

  • precies eenmaal in elke rij
  • precies eenmaal in elke kolom
  • precies eenmaal in elk blok

voorkomt.

Er is altijd een logische oplossing en het is niet nodig te raden.

Bediening

Door te klikken op "Nieuwe Sudoku" begin je het spel.

Om een veld met een cijfer te vullen klik je op één van de hulpcijfers. Om een reeds ingevuld veld te corrigeren klik je opnieuw op het veld en zie je weer de hulpcijfers.

De hulpcijfers kun je ook gebruiken om meerdere mogelijke cijfers voor een veld te markeren. Om dit te doen klik je op een mogelijk cijfer en klik je opnieuw in hetzelfde veld. Nu kun je nog meer hulpcijfers markeren door op die betreffende cijfers te klikken.

Als je merkt dat je al een fout hebt gemaakt en je wilt niet meer proberen deze op te lossen dan kun je op "Opgeven" klikken om op te geven. Dan wordt de juiste oplossing getoond en kun je met een nieuwe Sudoku beginnen. Alleen correct opgeloste Sudoku's worden echter meegeteld.

Alternatieve bediening
Sudoku Spielfeld - Zahlen selektiert

Je kunt ook andersom spelen als je dat liever hebt, dus door de cijfers die niet mogelijk zijn uit te sluiten. Kies hiervoor in het pijltje naast de knop "Sudoku" de optie "Getallen al aan".

Nun klickt man die Hilfszahlen nach und nach weg, bis in einem Feld nur noch eine übrigbleibt. Mit dieser wird das Feld dann gefüllt. Auch hier lässt sich ein gefülltes Feld korrigieren, indem man es nochmal anklickt. Änderungen an dieser Einstellung werden mit dem nächsten Spiel sichtbar.

Als de getallen te klein zijn voor je, kun je het speelvenster ook vergroten. Kies hiervoor in het pijltje naast de knop "Sudoku" de optie "Dubbele grootte". Afhankelijk van de grootte van het venster van je client kun je ook het speelvenster buiten je client slepen. Wijzigingen in deze instelling zijn direct zichtbaar.

Speleinde

Sudoku gelöst

Sind alle Felder ausgefüllt, klickt man auf "Lösen", um die Lösung überprüfen zu lassen. Hat man das Sudoku korrekt gelöst, so erscheint eine Gratulation.

Fehler

In het andere geval worden de verkeerd ingevulde velden met rood gemarkeerd en is het spel afgelopen.

Telling

Alleen die spellen worden geteld die je correct hebt opgelost. Je score is gebaseerd op de tijd in seconden die je nodig had om de oplossing te vinden.